Sider

søndag den 7. august 2011

Hvor langt er der fra ord til handling - fra Pia Kjærsgaards retorik til Anders Breiviks ugerninger? (1)

Jeg fik en privat mail fra en "sprogkollega" som jeg havde været sammen med på et seminar for sprog- og håndværkslærere i journalistik i begyndelsen af juni måned:
Tak for sidst! Jeg var særdeles optaget af dit indlæg om sprog og neurologi på sproglærerseminaret i juni. Derfor gik jeg ind og tjekkede din blog nu for at se om du ikke havde skrevet noget om forholdet mellem samfundsdiskursen og voldshandlinger. Eller mere konkret: om hvorvidt vores måde at tale om indvandrere på kan få indflydelse på folk som Anders Breivik. Det har den vel? Det må du være den helt rigtige til at sige noget om! Og det vil jeg vældig gerne læse.
Mange hilsener
Malene Bjerre
Jeg svarede privat, men her bliver svaret nu tilgængeligt for mine blog-læsere:
Tak for tilbagemeldingen og spørgsmålet, som jeg rent faktisk har vendt og drejet i lyset af de teorier om hjernen, sprog, forståelse og simulation som jeg lige fik smidt op på mine PPTére på seminaret.

Når jeg ikke lige skriver om det her og nu på bloggen, så er det fordi min blog har erkendelse som mål, ikke meninger, holdninger og kritik. Og jeg har ikke lyst til at kloge-åge mig på noget hvor alle ordentlige mennesker bare er kede af det.

Men, når dit spørgsmål er rigtig godt, så er det fordi man med den teori - Neural Theory of Language - som Lakoff og Feldman fører frem, faktisk kan argumentere for at der rent hjernemæssigt (neuroligisk-kognitivt) er "kortere" fra ord til handling end man normalt ville regne med.

NTL-teorien siger at forståelse er simulation, byggende på at dine egne handlinger, perceptionen af andres af samme slags, og dine forestillinger om de samme handlinger, via spejlneuronernes måde at fungere på, aktiverer de samme centrer i hjernen.

Det betyder, så vidt jeg kan se, at alle med en vis racisistisk lægning kan blive inspireret af racistise tekster a la DF herhjemme - med metaforisk kamuflerede opfordringer til at handle voldeligt, fx til at begå sådanne handlinger som den tossede Nordmand begik. Nemlig hvis de mekanismer der hæmmer transmissionen af impulser fra præmotorcortex til motorcortex, er svækket eller sat ud af funktion.

Der skal i hjernen normalt være indbygget neurologiske (=moralske?) hæmninger som forhindrer at forestillinger om at begå handlinger også automatisk aktiverer "handlngs-programmet" i motorcotex: "Gør det - IKKE!" Men hvis de hæmningsmekanismer er svækket eller er fraværende, så er der bogstavelig talt i hjerne ikke langt fra ord (=forestiling/tanke) til handling (=virkeliggørelsen af forestillingen).

Jeg har skrevet et indlæg om nordmanden på bloggen ud fra et gåde-perspektiv, men ikke udfoldet ham og hans gerninger i den her skitserede analyse.

Men, som sagt, godt spørgsmål.
Når jeg flere gange i svaret fortæller at jeg syntes det var et godt spørgsmål, var det fordi det krævede et meget længere og mere nuanceret svar end jeg syntes jeg lige var i stand til at levere på stående fod. Så: Det lugter af dårlig samvittighed - over for min blog.
   Siden har jeg to gange i dag forsøgt at skrive det udbyggede svar som spørgsmålet fortjener - med interessante citater og oplysende pointer.
   Men: Hver gang har Google´s cyberspace slugt svarene når jeg forsøgte at offentliggøre dem. Og har samtidig ondsindet undladt at gemme dem. Så jeg måtte begynde forfra to gange - uden at kunne udkomme!
   Stor frustration!
   Jeg har virkelig været i flow i dag for at indfri spørgerens forventninger, men Anders Breiviks onde ånd har tilsyneladende haft indflydelsesrige venner i cyperspace. Så: fortsættelse følger imorgen.