Sider

onsdag den 20. april 2011

En tidlige pensionsordning eller en social velfærdsordning - to forskellige frames i diskussionen om afskaffelse af efterlønnen

Jeg bliver mere og mere overbevist om at journaliststuderende - som en del af deres håndværksundervisning - skulle lære om frames og deres betydning bl.a. i politik - og dermed også om deres betydning i den journalistik der dækker politik og politikere.
   Hvis man som journalist er ubevidst om de kognitive og konceptuelle frames der er "i spil", så er der spørgsmål man ikke stiller fordi man accepterer sin kildes forudsatte og implicitte frame.
   Frames, framing og frame-shift er lige så vigtigt et redskab for arbejdende journalister som vinkel, vinkling og skift af vinkel.

I dagens Information er der at læse et smukt eksempel som for mig var en aha-oplevelse.
   Direktør i Dansk arbejdsgiverforening Jørn Neergaard Larsen har heri en "Kommentar" med rubrikken "Efterlønnen er stadig en dårlig idé." Han vil rydde op i den forvirrede og forvirrende debat - og skriver indledningsvis:
Er efterlønsmodtagerne syge og uarbejdsdygtige? Er der job til dem, hvis man fjerner ordningen? Og er der penge i at afskaffe den frivillige tilbagetrækningsordnng, der i årevis har fyldt den politiske debat? Enkle spørgsmål, der er afgivet mange forvirrende svar på.
Og kunne man tilføje: Der er godt nok også stillet mange uklare spørgsmål fra journalisterne om emnet til politikere og økonomer.
   Men det helt afgørende for hvilket spørgsmål man stiller og hvilke svar man får, er hvordan man framer "efterlønnen". Og direktøren trækker frem i lyset at her er to frames i spil, hvoraf den første han fremhæver, ikke har været klart inde på min lystavle:
Det er blandt andet ganske overset, at en forudsætning for at kunne gå på efterløn rent faktisk er at man er i arbejdsdygtig. Efterlønnen er en tidlig pensionsordning, ikke en velfærdsordning.
"Efterlønnen er en tidlig pensionsordnng, ikke en velfærdsordning." Aha!

Formlen for en frame er jo en konceptuel kategorisering af typen:  X = Y, hvor "X" er "target", "Y" er "source". Altså anvendt på "efterlønnen" som target er der to frames i spil "Y1" og "Y2":

1) EFTERLØN er en (tidlig) PENSIONSORDNING

eller

2) EFTERLØN er en (social) VELFÆRDSORDNING

Jeg sympatiserer og stemmer på rød blok. Jeg er ikke selv gået på efterløn da jeg var 62, men overvejede det da. Hverken den gang for 5½ år siden eller nu er der noget alvorligt i vejen med mit helbred. Og se bare hvordan jeg kan holde denne blog kørende!
   Jeg har hidtil syntes at efterlønnen skulle bevares fordi der var så mange ufaglærte arbejdere og lavtlønnede kvinder der havde gavn og fornøjelse af den. Altså tænkt den som "en social velfærdsordning". Og fortrængt hvor mange, mange flere for hvem den netop var en meget fordelagtig "tidlig pensionsordning".
   Direktøren argumentere med hårde tal og autoritative undersøgelser at det kun er godt 10% af dem der går på efterløn, der har så dårligt et helbred at de ikke kan forsørge sig selv. Og at 87% af de nuværende efterlønsmodtagere ved en undersøgelse foretaget af Statens Institut for Folkesundhed har svaret at de har et godt eller et fremragende helbred.

Det er indlysende for mig at det helt grundlæggende spørgsmål skal stilles til rød blok. Hvorfor skal det være så kontroversielt at afskaffe en tidlig social pensionsordning for lad os sige 85% af befolkningen, en pensionsordning der jo netop derfor er sammenlignelig med nogle af de pensonsordninger man har haft i en række af de sydligere lande som f. eks. Frankrig og Spanien, og som jeg - sikkert som mange andre danskere - har været "forarget" over, fordi de aktiveres meget tidligere - ved 58 eller 60 års alderen - end vores der aktiveres ved 65 eller 67 års alderen.
   Man skulle heller have en ordentlig social velfærdsordning for dem der virkelig er nedslidte, og så bruge resten af pengene til at øge folkepensionen med, til forbedringen af hjemmehjælpsordninger til ældre, til flere forskere, flere lærere, flere pædagoger  og flere sygeplejersker og læger. Det synes jeg nu efter at de to frames af direktøren er blevet hevet frem af mit kognitive ubevidste hvor de har ligget og plutret.

Jeg tror at det vil være vigtigt for enhver journalist som skal ud og interview politikere og økonomer om det her emne, at gøre både sig selv, sin interviewperson og læserne klart på forhånd hvilke frames der er i spil, og bla. sørge for at holde rød bloks politikere op på at når de argumenterer mod efterlønnens afskaffelse, så giver det kun mening hvis de fastholder framen "en social velfærdsordning" og fortrænger den anden"en tidlig pensionsordning".