Sider

torsdag den 26. juli 2012

Hvad har John Kenneth Galbraith, Albert Einstein og Poul Klee til fælles? - Sproglig kreativitet og citatværdi!

De helt store kunstnere og videnskabsmænd er også kendt for sproglig kreativitet i kortform. Det har at gøre med den kreative hjernes fleksibilitet og omstillngsparathed kombineret med de kreative restriktioner der ligger i at skulle kunne udtrykke en oplysende sandhed i en enkelt klokkelar sætning eller to.
   Det betyder at de gode citater kombinerer metonymets og metaforens måder at fungerer på.
   Citaterne leverer en mental og konceptuel optik der gør det store og uoverskuelige synligt gennem det som er småt og koncentreret, og som gør det abstrakte og uanskuelig forståeligt gennem det der er konkret sanset og oplevet gennem vores umiddelbare erfaringsverden.

For nogle indlæg siden skrev jeg om den amerikanske økonom John Kenneth Galbraith. Researchen viste at han også var kendt for gode og øjenåbnende citater - også uden for sit snævre fagområde. Det var jeg ikke klar over.  
   De fleste af de følgende udtalelser virker simpelthen som aktuelle kritisk-oplysende kommentarer til den nuværende politiske situation og samfundsdebat. Mange af dem kunne man anbefale politikere, økonomer og journalister at skrive sig bag øret:
- All of the great leaders have had one characteristic in common: it was the willingness to confront unequivocally the major anxiety of their people in their time. This, and not much else, is the essence of leadership.
- All successful revolutions are the kicking in of a rotten door.
- Economics is extremely useful as a form of employment for economists.
- Faced with the choice between changing one's mind and proving that there is no need to do so, almost everyone gets busy on the proof.
- Few can believe that suffering, especially by others, is in vain. Anything that is disagreeable must surely have beneficial economic effects.
- If all else fails, immortality can always be assured by spectacular error.
- In any great organization it is far, far safer to be wrong with the majority than to be right alone.
- In economics, hope and faith coexist with great scientific pretension and also a deep desire for respectability.
- In economics, the majority is always wrong.
- In the choice between changing ones mind and proving there's no need to do so, most people get busy on the proof.
- It is a far, far better thing to have a firm anchor in nonsense than to put out on the troubled seas of thought.
- Meetings are indispensable when you don't want to do anything.
- Modesty is a vastly overrated virtue.
- Money differs from an automobile or a mistress in being equally important to those who have it and those who do not.
- More die in the United States of too much food than of too little.
- Nothing is so admirable in politics as a short memory.
- One of the greatest pieces of economic wisdom is to know what you do not know.
- Politics is the art of choosing between the disastrous and the unpalatable.
- The conspicuously wealthy turn up urging the character building values of the privation (=afsavn) of the poor.
- The conventional view serves to protect us from the painful job of thinking.
Hvornår har du sidst set en dansk økonom smile i fotos taget til offentligheden?
   Her kommer flere Galbraith-citater - af samme kvalitet og aktualitet:
- The Metropolis should have been aborted long before it became New York, London or Tokyo.
- The modern conservative is engaged in one of man's oldest exercises in moral philosophy; that is, the search for a superior moral justification for selfishness.
- The only function of economic forecasting is to make astrology look respectable.
- The process by which banks create money is so simple that the mind is repelled.
- The salary of the chief executive of a large corporation is not a market award for achievement. It is frequently in the nature of a warm personal gesture by the individual to himself.
- There are times in politics when you must be on the right side and lose.
- Under capitalism, man exploits man. Under communism, it's just the opposite.
- War remains the decisive human failure.
- We all agree that pessimism is a mark of superior intellect.
- We can safely abandon the doctrine of the eighties, namely that the rich were not working because they had too little money, the poor because they had much.

Einstein er et andet exceptionelt menneske berømt som storproducent af citeringsværdige udsagn.
   Selv om han var en supernørd inden for teoretisk fysik, så havde han indsyn i den menneskelige sind og dets kreative styrker og svagheder som kom til udtryk i en masse gode - og ikke mindst humoristiske citater.
   Her er et udvalg:
"Jeg tænker aldrig på fremtiden, den skal nok komme"
"Læg din hånd på en varm kogeplade i et minut, og det vil føles som en time. Sid med en flot pige i en time, og det vil føles som et minut. DET ER relativitet"
"Hvis A er det samme som succes, så er formlen sådan: A=X+Y+Z. X er arbejde. Y er leg. Z er at holde din mund lukket."
"Intet vil gavne menneskelig sundhed og øge chancerne for livets overlevelse på Jorden som udviklingen mod at blive vegetarer"
"Det virkelige problem ligger i menneskenes hjerte og sind. Det er nemmere at sprænge plutonium, end at sprænge ondskaben i mennesket"
"Fred kan ikke opnås med vold, idet kan kun opnås igennem forståelse"
"Problemer kan ikke blive løst af det samme niveau af bevidsthed som skabte dem"
"Enhver som ikke har lavet en fejltagelse, har aldrig prøvet noget nyt"
"Fantasi er vigtigere end viden. Viden er begrænset. Fantasi er omslutter hele verden"
"Få er de som ser med sine egne øjne og føler med sit eget hjerte"
"Jeg tror at en partikel må have en separat virkelighed afhængigt af målemetoden... Jeg kan godt lide at tænke på at månen er der selv om jeg ikke kigger på den"
"Relativitet lærer os forbindelsen imellem de forskellige beskrivelse af én og samme virkelighed."
"Hvemsomhelst som stiller sig til dommer i området om sandhed og viden bliver forskrækket over latteren fra guderne"
"Den eneste kilde til viden er erfaring"
"Det intuitive sind er en velsignet gave og det rationelle sind er en tro tjener. Vi har skabt et samfund der roser tjeneren og har glemt gaven."
"Djævlen tryller med alle de ting vi nyder i livet. Enten lider vi i vort helbred eller vi lider i vort sjæl, eller vi bliver fede"
"Det er en fantastisk følelse at opdage at enheden i komplekse fænomener, viser sig at være ting meget langt fra den direkte synlige sandhed"
"Ikke alt som tæller kan beregnes, og ikke alt som beregnes kan tælles"
"Den eneste årsag til tiden er, at det hele ikke sker på samme tid"
"Politik er et pendul som svinger imellem anarki og tyranni der får energi af illusioner"
Her kommer flere Einstein-citater, specielt rettet mod forskning, ideudvikling, opfindsomhed og innovation. Det er en blanding af engelsk og dansk - afhængigt af de websiders sprog jeg har fundet dem på:
“If you always do what you always did, you will always get what you always got.”
“If at first the idea is not absurd, then there will be no hope for it.”
"Alt hvad der findes, findes fordi der er brug for det."

"Alt har forandret sig, undtagen den måde, vi tænker på."
"Der findes kun to måder at leve livet på. Den ene er, som om ingenting er et mirakel. Den anden er, som om alting er et mirakel."

"The secret to creativity is knowing how to hide your sources."
"Det vigtige er at blive ved med at stille spørgsmål."
"Science is the attempt to make the chaotic diversity of our sense-experience correspond to a logically uniform system of thought."
"Never did Mozart write for eternity, and it is for precisely that reason that much of what he wrote is for eternity."
"Det er beskæmmende, at vi lever i en tid, hvor det er lettere at sprænge et atom end en norm."
"Det mystiske er det mest vidunderlige, vi kan opleve. Det er kilden til al ægte kunst og videnskab."
"En videnskabsmand er en mand, der ved noget om noget, som resten af verden er uvidende om, og er uvidende om det, som hele verden ved."
"End ikke alverdens forsøg kan bevise at jeg har ret; Et enkelt eksperiment kan bevise, at jeg ikke har det."
"Et menneskes sande værdi skal ses i dets evne til at frigøre sig fra sig selv."
"Ikke alt, der kan tælles, tæller, og ikke alt, der tæller, kan tælles."
"Når jeg ser på mig selv og mine tankemetoder, må jeg konkludere at fantasiens gave har betydet mere for mig, end evnen til at tilegne mig ny viden."
"Sund fornuft er samlingen af fordomme erhvervet som attenårig."
"Visdom er ikke resultatet af en uddannelse, men et livslangt forsøg på at opnå det."
"En mand med et ur ved altid hvad klokken er. En mand med to kan aldrig være sikker."
"Allesammen er nogle genier. Men hvis du dømmer en fisk ud fra dens evne at klatre et træ, vil den i hele dens liv tro at den er dum."
"Intellectuals solve problems, geniuses prevent them."
"It is impossible to get anywhere without sinning against reason."
"It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge."
"It is the theory that decides what we can observe."
"I want to know the thoughts of God. Everything else is just details."

Picasso er også en af de mest citerede billedekunstnere. Ham springer jeg over her.
   Men hvad med Paul Klee som er en af mine favoritter som billedkunstner (søg andre indlæg på bloggen her)?
Ja, ganske rigtigt. Han er en slags æstetik-teoretiker af de helt store og dybe.
   Her nogle fine og mentalt øjebåbnende Klee-citater:
- A drawing is simply a line going for a walk."
- A line is a dot that went for a walk.
- A single day is enough to make us a little larger or, another time, a little smaller.
- Art does not reproduce what we see; rather, it makes us see.
- Beauty is as relative as light and dark. Thus, there exists no beautiful woman, none at all, because you are never certain that a still far more beautiful woman will not appear and completely shame the supposed beauty of the first.
- Children also have artistic ability, and there is wisdom in theire having it! The more helpless they are, the more instructive are the examples they furnish us; and they must be preserved free of corruption from an early age.
- Color possesses me. I don't have to pursue it. It will possess me always, I know it. That is the meaning of this happy hour: Color and I are one. I am a painter.
- Everything vanishes around me, and works are born as if out of the void. Ripe, graphic fruits fall off. - My hand has become the obedient instrument of a remote will.
- He has found his style, when he cannot do otherwise.
- In the final analysis, a drawing simply is no longer a drawing, no matter how self-sufficient its execution may be. It is a symbol, and the more profoundly the imaginary lines of projection meet higher dimensions, the better
- Nature is garrulous to the point of confusion, let the artist be truly taciturn.
- One does not lash what lies at a distance. The foibles that we ridicule must at least be a little bit our own. Only then will the work be a part of our own flesh. The garden must be weeded.
- One eye sees, the other feels.
- The art of mastering life is the prerequisite for all further forms of expression, whether they are paintings, sculptures, tragedies, or musical compositions.
The painter should not paint what he sees, but what will be seen.
The worst state of affairs is when science begins to concern itself with art.
To emphasize only the beautiful seems to me to be like a mathematical system that only concerns itself with positive numbers.
- When looking at any significant work of art, remember that a more significant one probably has had to be sacrificed.
- It is a great difficulty and a great necessity to have to start with the smallest.
- I still come closest to success with drawing. When I use color the results are dubious, for these painfully gained experiences bear less fruit.
- Color is the place where our brain and the universe meet.
- Every artist would like to live in the central organ of creation... Not all are destined to get there... b- ut our beating hearts drive us deep down, right into the pit of creation.
- To achieve vital harmony in a picture it must be constructed out of parts in themselves incomplete, brought into harmony only at the last stroke.
 
SÅDAN! "En rød ballon".