Sider

torsdag den 28. september 2017

Nyt om 'lucide drømme' - dette at man bevidst kan styre sine drømme - og styre væk fra de væmmelige af slagsen - måske snart ved hjælp af elektrisk stimulation af frontallapperne.


For godt halvandet år siden stødte jeg på begrebet 'lucid dreams' - på dansk 'klare drømme'. 
   Jeg kendte det ikke - hvad jeg selv var lid overrasket over i betragtning af at man kan se af mængden af links på nettet hvor kendt og udbredt fænomenet og begrebet er blandt hjerne- og drømme-forskere.

Her er links til hvad jeg skrev om det den gang:
http://petersudsigt.blogspot.dk/2016/02/drmmer-jeg-eller-er-jeg-vagen-bade-og.html 
http://petersudsigt.blogspot.dk/2016/02/mere-om-lucid-dreaming-et-eksempel-med.html
Som det fremgår, endte det faktisk med at jeg fik nogle erfaringer med fænomenet, altså det at man drømmer og samtidig bliver bevidst om at man gør det, og derefter selv kan styre drømmens forløb i en mere positiv eller ønsket retning med sin bevidsthed.


Siden er det gået lidt i glemmebogen selv om jeg faktisk siden da - dette forår - har haft erfaringer med meget ubehagelige drømme som jeg godt kunne hav ønsket mig at jeg kunne styre væk fra det mareridtagtige indhold og forløb. 
   De skyldtes, viste det sig, at jeg havde fået ordineret en hjertemedicin - betablokker - som skulle dæmpe min forhøjede puls (som skyldtes hjerteflimmer), men som også havde den af læger velkendte bivirkning at den kunne give kraftige mareridt.
   Jeg var ikke blevet advaret om den slags bivirkninger. Men så snart jeg da jeg fandt ud af sammenhængen, stoppede jeg med den medicin, og efter en måneds tid klingede mareridtene af.

Men siden har jeg jævnligt oplevet at have ret ubehagelige drømme hvor jeg så er vågnet midt i og har sagt til mig selv: "Det er jo kun en drøm, så de ubehagelig konsekvenser du frygter, er ikke virkelige og kan ikke ske!".  Hvorefter jeg har lagt mig til at sove igen - uden at drømme videre ad det ubehagelig spor (måske, men det husker jeg ikke, også efterfulgt af en mere behagelig drøm i den følgende søvnfase).
   Så jeg har altså ikke endnu - kan i hvert fald ikke huske det - oplevet decideret at beslutte en ny og positiv retning for en afbrudt drøm.


Og hvorfor tager jeg nu det emne op igen?
   I det seneste nummer af Coops medlemsmagasin 'Samvirke' er der en artikel om den slags drømme:
Tag kontrol over dine drømme
... med manchetten:
Måske har du prøvet at "vågne" midt i en drøm og opleve friheden til at gøre lige, hvad du vil.. Forskere har nu fundet ud af, hvordan man med en elektrisk stimulans kan bringe hjernen i denne sælsomme tilstand, mens du sover
... skrevet af Christian Garde - og fantasifuldt illustreret af Rikke Bisgaard:


I et tidligt afsnit i artiklen forklares at fænomenet har været genstand for forskning i årtier, og at omtrent halvdelen af os har oplevet det.
Der findes endda videnskabeligt underbyggede metoder, man kan benytte for at for at træne evnen til at "vågne op" midt i en drøm.
Jeg prøvede faktisk at følge nogle af de metoder, men syntes det var for krævende at fokusere på dem i længere tid. Så forsøget blev halvhjertet.
   Men artiklen i Samvirke fortæller at nu er der hjælp at hente for sådan nogen som mig. Artiklens intro-afsnit fortæller i begejstrede vendinger:
Mød en hvilken som helst person, du ønsker dig. Flyv op til stjernerne og få opfyldt dine vildeste fantasier. Ingen grænser! Total frihed.
   Omtrent sådan beskriver det hollandske firma Lucid Dreamer den tilstand, du kan opnå, hvis du køber deres "drømmepandebånd".
   Ved hjælp af en svag elektrisk strøm fra pandebåndet kan bæreren ifølge salgstalen ikke blot blive bevidst om at hun drømmer, men simpelthen oplev at kunne kontrollere og styre, hvad der skal ske i drømmen.
Firmaets første positive forsøgsresultater var meget markante og positive, siden viste de sig at være mindre overbevisende, hvorfor pandebåndet endnu ikke er sat i produktion og til salg. Men det kommer, lover de.


Men artiklen fortæller flere interessante ting:

Det at have lucide drømme er nok egentlig en 'fejl' i hjernen, lidt som synæstesi.  
   Det forskerne har fundet ud af, er ...
... at når lucide drømme sætter ind, kan der rent fysiologisk iagttages en øget aktivitet i hjernebølger på omkring 30-40 hertz i hjernen frontal- og temporallapper, som styrer vores bevidsthed og handlekraft. Det var den form for aktivitet, de (forskerne) havde held til at skabe med deres "drømmemaskine" og dermed gøre forsøgspersonerne aktivt handlende i deres drømme.
Forskerne som har arbejdet med det her projekt, ledes af Ursula Voss som er tilknyttet J.W. Goethe-universitetet i Frankrig. Ifølge Samvirke-artiklen har hun selv udviklet evnen til at flyve i sine drømme. 
"Nogle gange hopper jeg op, men oftest følger jeg bare flowet," forklarer hun.
Søvnforsker Birgitte Rahbæk Kornum fra Molekylær Søvnlaboratorium på Rigshospitalet, Glostrup, forklarer hvorfor fænomenet - uden hjælp fra milde elektriske påvirkninger - er mest udbredt hos børn og ældre:
Man kan sige, at der faktisk er tale om en fejl, når forhjernen og bevidstheden vågner op mens resten af hjernen og kroppen sover. Det sker oftere hos børn end hos voksne, fordi hjernen først er færdigudviklet omkring 20 års alderen. Børns hjerner er stadig igang med at danne de endelige mønstre, der koordinerer at lukke ned for og vække de forskellige dele af hjernen.
   Af samme grund kan lucide drømme vende tilbage i alderdommen, hvis hjernen begynder at degenererer, ligesom mennesker, der lider af neurologisk betingede sygdomme som narkolepsi og Parkinsons, ofere end raske vil opleve fænomenet.
Ifølge artiklens drømme-eksperter er det ikke farligt at optræne sin evne til at have lucide drømme. Selv om det altså i en vis forstand går ud over og tager ressourcer fra den normale søvntilstand, så er det alt i alt så få minutter at det ingen negativ langtidseffekt har.


Set fra mit synspunkt er en af faktaboksene særlig interessant og relevant. Den handler om at forskere undersøger om lucide drømme kan bruges til at behandle Posttraumatisk stress disorder (PTSD) og deraf følgende alvorlige mareridt:
I et amerikansk pilotstudie fra 2016 lykkedes det at reducere frekvensen af mareridt hos en række krigsveteraner ved hjælp af øget drømmekontrol. 
   Ligeledes har et nyt studie vist, at lucide drømme kan have en positiv effekt på i behandlingen af OCD - tvangstanker.
Noget kunne tyde på at jeg med fordel kan fokusere lidt mere på at opnå og forfølge muligheden for at have lucide drømme, i lyset af et nogle af de oplevelser jeg har haft i foråret uden tvivl har haft karakter af PTSD som skyldes den mentale belastning de livstruende bivirkninger min leukæmimedicin havde i vintermånederne.