Sider

mandag den 16. august 2010

TV 2/News - en dårlig ide der blev en succes - via påtvunget konceptuel blending

Olav Hergel skriver en stor baggrundsartikel i Søndagspolitiken den 15. august, med rubrikken "Breaking News & talking heads." Pointen i artiklen er at kanalen TV 2/News, efter først at være udråbt til en fuser, nu er endt med at blive en succes.
   Hvad er sket, hvad er forklaringen? - Konceptuel blending!
  
Da kanalen TV 2/News blev lanceret var tanken at den skulle levere hurtige og spektakulære nyheder døgnet rund. I princippet som CNN eller BBBC-world. Dertil blev indkøbt en helikopter.
    Problemet var at der jo ikke var nyheder i lille Danmark der kunne leve op til og indfri det oprindelige koncept. Der skete simpelt hen ikke nok, og det der skete var ikke opsigtsvækkende og sensationelt nok - til at konceptet holdt - med hurtige, hårdt klippede nyhedsindslag, kombineret med live-rapportering fra begivenhedernes brændpunkt. Den gik bare ikke.

Konsekvensen blev at man jo så skulle finde ud af at fylde fladen ud med noget andet end der lå i konceptet, hvis man ikke skulle ud i at sende i  nyhedsbåndsløjfter, som man kender det fra DR/DAB-radioens nyhedskanal. Og fra DR Update. Og som der godt nok ikke ville være mange seere til og mange reklameindtægter i.
   Hvad gør man så for at overleve? Går den modsatte vej af den vej tv-nyhederne ellers har bevæget sig i mange år, som f.eks. beskrevet og dokumenteret af medieforskeren Stig Hjarvard for nogle år tilbage.

Her indtræffer nemlig den kreative mekanisme som jeg i anden sammenhæng har kaldt "det tomme bord": dette at man redaktionelt er underkastet kravet om at fylde når man ikke har noget eller nok at fylde med, det fungerer som en stærkt kreativitetsprovokerende stimulans. Opfind eller dø!
   "Det tomme bord" er forklaringen på at det stort set er meget sjovere og mere interessant at hører radio og læse avis om sommeren end om vinteren. Agurketiden er ud fra et kreativitetssynspunkt den årlige periode for nyudvikling af journalistikken. Fordi der ikke er pligtstof nok og ikke tilstrækkeligt nyhedsmæssigt "rugbrød" til at fylde sendeflader og avissider i sommerperioden.

Og sådan blev det også på News. Det som enhver traditionel tv-nyhedudsendelse i mange år har skyet som pesten, nemlig mange "talking heads"og "talende jakkesæt", det viser sig, ret så paradoksalt, at blive løsningen: Har man ikke hårde nyheder og tunge begivenheder nok til at fylde en døgnflade med nyt på de fleste dage, så er der flere end nok eksperter og politikere der hellere end gerne vil i studiet og på skæremen og sige noget om og kommentere det lidt der sker.
   Og det som såvel politikere som eksperter ellers har hadet nyheds-tv for - at deres udtalelser blev redigeret ned til korte slagkraftige og forenklende "sound bites" med påtvungne skarpe vinkler, det blev nu pludselig vendt til både kildernes og stationens fordel og fornøjelse. For nu var der tid og nu var der plads til lange seriøse interviews, diskussioner og kommentarer.
    Og det var der faktisk seere til da det kom til stykket. Det som alle kulturradikale mediforskere og kulturpinger i årevis har bebrejdet public-service-stationerne at de forsømte, at gå i dyben med historierne, det blev gradvist, efterhånden som konceptet fandt sin nye identitet, til virkelighed. Så konceptet ændrede sig indholds- og formmæssigt til en slags DR/Deadline - døgnet rundt.
   Eller man kan sig at man udviklede et koncept med inspiration og erfaringer fra de daglange reportage-udsendelser ved kongelige fest-begivenheder, hvor der stort set ikke sker noget særligt det meste af tiden, og hvor det der sker, er nøje planlagt og tidsfæstet. Og det er også her kommentatorerne må levere en stor del af fremdriften i udsendelsen.

Samtidig tog man så konceptuelt konsekvensen af at det var så få dage om året hvor der i egentlig traditionel amerikansk forstand var tale om "breaking news", og neddroslede simpelt hen kraftigt de redaktionelle krav til hvornår man kunne annoncerer "breaking news". Man sænkede journalistisk set overliggeren kraftigt, så man alligevel relativt ofte kunne have en nyhedsdramaturgisk "motor" til at trække udsendelsen og give den fremdrift hen over dagen. Igen en kreativ omdefinering af konceptet.
   Det som måske ikke i sig selv er særligt spændende eller sensationelt set med de skarpeste nyhedskriterieøjne, det kan News-redaktionen - ved at frame det som "breaking news" - forfølge journalistisk hen over dagen og aftenen med løbende kommentarer og konfronterende diskussioner fra stadig nye vinkler.

Her er klart tale om konceptuel blending - presset af et krav om fornyelse for at overleve. Et for så vidt velkendt og veletableret internationalt nyhedsformat, tænkes sammen med den udvikling som ellers præger aviserne mere og mere: fra newspaper til viewspaper. Det som egentlig skulle være en bredt favnende og sigtende nyhedsdøgnkanal, bliver en elitekanal hvor selve det at levere regulære nyheder bliver den mindste del af fladen. News ender med at levere et programflow hvor fremdriften i meget høj grad bliver rent retorisk, dette i stærk kontrst til den satsning på nyhedsdramaturgisk fremdrift som man ellers i mange år har prioriteret højt på de traditionelle tv-nyhedsredaktioner, med kurser i visual storytelling og deltagelse i den årlige Oklahoma-workshop, satsning på case-historier og soundbites, m.v.

Præcis det samme foregik i DR da man til DR 2-kanalen opfandt formatet "Tema-lørdag". Man havde ikke råd til på DR 2, og der var heller ikke høje seertal nok til, jævnligt og fast at sende lange klassiske højt profilerede dokumentarer med lang produktionstid og høje produktionsomkostninger. Men det segment som DR 2 appellerede til - "de grønne", var faktisk interesseret i udsendelser om de temaer som man ellers traditionelt formidlede gennem disse dokumentargenrer.
   Så opfandt man et format hvor man kunne kombinere relativt billige indkøbte dokumentarer med relativt simple og hurtige egenproducerede reportager, ofte med brug af gratis arkivstof, og suppleret eller bundet sammen med kommenterende studieindslag. Og bundet sammen af et fælles "tema".
   Det kostede det halve eller mindre og fyldte det dobbelte. Og "de grønne" kerneseere til DR 2, der ville have mere indhold og substans lørdag aften end de brede og let underholdningskrævende "bundsegmenter" som DR 1 var fokuseret på, ja, de var glade.