Sider

tirsdag den 3. juli 2012

Test for 'den Introverte Personlighed' - IP

For godt en måned siden havde Politikens tillæg 'Lørdagsliv' en stor artikel med rubrikken:
Indadvendte børn bliver overset
Manchetten lød:
Vi lever i en x-faktor-tid, hvor der meget lidt plads til stille og indadvendte børn. De risikerer at blive de store tabere, advarer børneforsker.
Som i megen moderne journalistik består opslaget ikke af en enkelt artikel, men er sammensat af et sæt journalistiske byggeklodser som samlet udgør et 2-siders opslag i 'Lørdagsliv' fra den 2. juni. Der er "flere indgange", som det hedder når man underviser i det: 

1) En overordnet perspektivartikel baseret på et ekspertinterview - det er tagget med underrubrikken "skjulet talenter". Eksperten er familieterapeut Pia Beck Rydal der leverer evidens og argumentationen for vinklen: At man (dvs. forældre) skal være opmærksomme på om deres børn hører til den introverte (på dansk 'indadvendte') personlighedstype (som udgør 35%), for i så fald kan de behøve ekstra støtte og opbakning fra forældrene. 
   Dette på baggrund af en samfundsudvikling hvor der er et stigende forventningspres til at at børn og unge er udadvendte og socialt aktive, så dem der er indadvendte af natur, risikerer at blive en slags tabere hvis kreative potentiale nemt bliver overset.

2) En case-historie om nu 19-årige Sarah Staalhøj - under rubrikken
Udfordret: "Jeg har altid fået at vide, at jeg skulle tage mig sammen"
Og manchetten lyder:
Sarah Staalhøj er den stille og indadvendte type, som ikke gør meget væsen af sig. Hun bliver ofte opfattet som arogant og ligeglad, fordi hun ikke mestrer tidens ånd om at råbe højt og være på.
3) En faktaboks med fem anbefalinger til forældre med indadvendte børn - under rubrikken:
Sådan støtter du dit indadvendte barn.
4) En anden faktaboks der giver læseren en punktoversigt over de typiske personlighedstræk for det indadvendte barn - under rubrikken
Karaktertræk: Et indadvendt barn ...
Samlet kommer opslaget godt rundt i problemstillingen at være forældre til et indadvendt barn. Journalisten er Mona Samir Frost.

Ligesom der er lavet psykologiske spørgskema-test for HSP´ere, så er der også lavet for den Introverte Personlighed - IP´en. 
   Her er følger de spørgsmål som, hvis man hovedsagelig kan svare bekræftende på dem, så er man en IP´er. Hvis man hovedsagelig svarer benægtende, så er men en ekstrovert.
   Testen introduceres sådan her:
TEST: ER DU INTROVERT ELLER EKSTROVERT?
Kan du lide at være i centrum og snakke for mange mennesker, eller foretrækker du en dybere samtale med én person ad gangen?
   Begge dele siger noget om, hvorvidt du er introvert eller ekstrovert som menneske.
   De fleste af os indeholder både elementer fra den introverte og ekstroverte personlighed, men du vil typpisk være overvejende det ene eller det andet. Hvad er du?
   Tag testen her. Svar på 29 spørgsmål og bliv klogere på din personlighed.
Kilde: “Fordelen ved at være introvert i en udadvendt verden” af Marti Laney
Her er batteriet af test-spørgsmål. For hvert spørgsmål skal man svare enten 'sandt' eller 'falsk'. Der er ikke mulighed for at svare 'ved ikke'.
- NÅR JEG ARBEJDER PÅ PROJEKTER, FORETRÆKKER JEG AT KUNNE ARBEJDE UAFBRUDT OG KONCENTRERET, SÅ LÆNGE SOM MULIGT, FREM FOR AT ARBEJDE I MINDRE INTERVALLER.
- JEG ØVER MIG OFTE FØR JEG SKAL TALE FORAN ANDRE. NOGLE GANGE VED AT SKRIVE SMÅ NOTER TIL MIG SELV.
- JEG KAN GENERELT BEDRE LIDE AT LYTTE END SELV AT TALE.
- FOLK KAN OPFATTE MIG SOM STILLE, MYSTISK ELLER FRAVÆRENDE.
- JEG KAN BEDST LIDE AT FEJRE FX FØDSELSDAG MED ÉN ELLER ET PAR NÆRE VENNER, FREM FOR AT HOLDE STORE FESTER.
- JEG HAR OFTE BRUG FOR AT TÆNKE, FØR JEG TALER.
- JEG OPFANGER OFTE DETALJER, ANDRE IKKE SER.
- HVIS TO MENNESKER LIGE HAR HAFT ET SKÆNDERI, ER DET SOM OM, AT - JEG KAN MÆRKE SPÆNDINGEN I LUFTEN.
- HVIS JEG SIGER, JEG VIL GØRE NOGET, GØR JEG DET OGSÅ.
- JEG BLIVER OFTE RET NERVØS, HVIS JEG HAR EN DEADLINE PÅ ARBEJDET.
- JEG KAN GODT FØLE, AT JEG NÆMEST MISTER JORDFORBINDELSEN, HVIS DER FOREGÅR FOR MEGET OMKRING MIG.
- JEG KAN BEDST LIDE AT LIGE AT SE, HVORDAN ANDRE GØR EN AKTIVITET, FØR JEG SELV BESLUTTER MIG FOR AT DELTAGE.
- DE VENSKABER JEG KNYTTER MED FOLK ER OFTEST VARIGE VENSKABER.
JEG KAN IKKE LIDE AT AFBRYDE ANDRE, NÅR DE TALER, OG BRYDER MIG - HELLER IKKE OM SELV AT BLIVE AFBRUDT.
- NÅR JEG SKAL TILEGNE MIG EN STOR MÆNGDE INFORMATION, TAGER DET MIG NOGET TID AT FORSTÅ.
- JEG BRYDER MIG IKKE OM OVERSTIMULERENDE OMGIVELSER ELLER OPLEVELSER. JEG FORSTÅR FX IKKE, AT FOLK KAN LIDE HORRORFILM OG RUTCHEBANER.
- JEG REAGERER RET STÆRKT PÅ LUGT, SMAG, MAD, VEJR ELLER LYDE.
- JEG ER KREATIV OG/ELLER HAR EN GOD FANTASI.
- JEG FØLER MIG OFTE HELT UDMATTET, NÅR JEG HAR DELTAGET I SOCIALE BEGIVENHEDER – OGSÅ SELV OM JEG HAR MORET MIG.
- JEG KAN BEDST LIDE AT BLIVE INTRODUCERET TIL ANDRE, FREM FOR SELV AT SKULLE INTRODUCERE NOGEN TIL ANDRE.
- JEG KAN GODT BLIVE VRISSEN, HVIS JEG ER SAMMEN MED MENNESKER, ELLER DYRKER EN AKTIVITET, I LÆNGERE TID.
- JEG FØLER MIG USIKKER I NYE OMGIVELSER.
- JEG KAN GODT LIDE, AT FOLK BESØGER MIG, MEN JEG FORETRÆKKER, AT DE GÅR IGEN EFTER KORT TID.
- JEG TØVER OFTE VED AT SKULLE RINGE TILBAGE TIL FOLK.
- JEG FØLER MIG NOGLE GANGE HELT BLANK, NÅR JEG MØDER FOLK ELLER BLIVER BEDT OM AT TALE SPONTANT.
- JEG TALER LANGSOMT, ELLER HAR SVÆRT VED AT FINDE DE RIGTIGE ORD, SPECIELT HVIS JEG ER TRÆT, ELLER HVIS JEG FORSØGER AT TALE OG TÆNKE SAMTIDIGT.
- JEG OPFATTER IKKE BEKENDTE SOM VENNER.
- JEG FØLER IKKE, JEG KAN VISE ANDRE MIT ARBEJDE ELLER MINE IDÉER, FØR DE ER FULDSTÆNDIGT FÆRDIGTFORMULEREDE.
- ANDRE KAN OVERRASKE MIG VED AT MENE, AT JEG ER KLOGERE, END JEG SELV TROR, JEG ER.
Hvis du svarer 'sandt' på en stor procentdel af spørgsmålene, så fortæller testen dig følgende:
DU ER INTROVERT!
Du er overvejende et introvert menneske og har tendens til at være indadvedt. Du henter din energi fra dit indre liv af tanker, reflektioner og beslutninger. For mange mennesker virker forstyrrende og overvældende på dig, og du foretrækker samtaler, der går i dybden, med én person ad gangen. Du tænker, før du svarer og bryder dig ikke om hurtige afbrydelser. Du er ansvarsfuld, kreativ og har stærke analytiske evner.
Din introverte hjerne
Din hjerne har en lav tolerance for signalstoffet dopamin. Du bliver derfor nervøs og udmattet, hvis der frigives for meget dopamin, fx ved sociale begivenheder. Introverte reagerer positivt på det beroligende stof acetylcholin, som frigives, når du fx læser eller tegner.
Her er et link til en bog som er tænkt som en hjælp både til voksne der selv oplever deres introvert personlighed som et problem, og til forældre som har introverte børn og som har brug for hjælp til at forstå dem og hjælpe dem - i et samfund hvor de ekstroverte personligheder belønnes.

Test for 'Den Højsensitive Persolighed' - HSP

Jeg har skrevet flere indlæg om HSP´erne på denne blog. 'HSP' står for 'Highly Sensitive Person'
   Min interesse for hvad de var for en fisk,  startede med mine interview-sessioner med tv-dokumentaristen Poul Martinsen. De strakte sig over ca. et halvt år, med en samlet varighed på godt 40 timer. Vi gik kronologisk frem og mine spørgsmål dækkede hans liv  fra barndom til nutiden - med fokus på hans arbejde som tv-dokumentarist.
    Under disse interviews brugte han flere gange udtrykket om sig selv - at han var 'en meget følsom dreng'. På det tidspunkt kendte jeg ikke til begrebet om 'HSP', men noterede at han brugte 'følsomhed' til at karakterisere sig selv i forhold til omverdenen, især hans relationer til andre mennesker og hvad de tænkte og følte.
   Denne egenskab koblede han selv sammen med at han beviseligt var en meget dygtig interviewer når det gjaldt om at komme 'ind bag facaden' hos sine medvirkende.

Det som siden har slået mig er at den personlighedstype som jeg - med udgangspunkt i Mihaly Csikszentmihalyi´skrifter -  har kaldt 'den særligt kreative personlighed', at den har overlappende fællestræk med HSP´erne.
   Elaine Aron er navnet på den forsker der i rigtig mange år har fokuseret på at udforske denne personlighedstypes særlige kendtegn og vilkår i samfundet. Hun har skrevet en række populære bøger om emnet. Se mere her:
http://www.hsperson.com/
Fra den hjemmeside kan man også hente en test til at afgøre om man selv eller mennesker i ens omverden hører til HSP-kategorien. Svarer man bekræftende på hovedparten af spørgsmålene så er man en HSP´er:

I am easily overwhelmed by strong sensory input.
I seem to be aware of subtleties in my environment.
Other people's moods affect me.
I tend to be very sensitive to pain.
I find myself needing to withdraw during busy days,into bed or into a darkened room or any place where I can have some privacy and relief from stimulation.
I am particularly sensitive to the effects of caffeine.
I am easily overwhelmed by things like bright lights, strong smells,coarse fabrics,or sirens close by.
I have a rich,complex inner life.
I am made uncomfortable by loud noises.
I am deeply moved by the arts or music.
My nervous system sometimes feels so frazzled that I just have to go off by myself.
I am conscientious.
I startle easily.
I get rattled when I have a lot to do in a short amount of time.
When people are uncomfortable in a physical environment I tend to know what needs to be done to make it more comfortable (like changing the lighting or the seating).
I am annoyed when people try to get me to do too many things at once.
I try hard to avoid making mistakes or forgetting things.
I make a point to avoid violent movies and TV shows.
I become unpleasantly aroused when a lot is going on around me.
Being very hungry creates a strong reaction in me, disrupting my concentration or mood.
Changes in my life shake me up.
I notice and enjoy delicate or fine scents, tastes, sounds, works of art.
I find it unpleasant to have a lot going on at once.
I make it a high priority to arrange my life to avoid upsetting or overwhelming situations.
I am bothered by intense stimuli, like loud noises or chaotic scenes.
When I must compete or be observed while performing a task, I become so nervous or shaky that I do much worse than I would otherwise.
When I was a child, my parents or teachers seemed to see me as sensitive or shy.

Der findes imidlertid også en anden - delvist overlappende kategorisering - den introverte personlighed, som jeg her vil forkorte 'IP'.
    Fælles for HSP´er og IP´er at de ofte er særligt kreative, og at de i vores samfund kan føle sig udenfor og fremmedgjorte. Og at forældre som har fået børn der har dominerende HSP-træk eller IP-træk, kan have brug for råd og vejledning.
   IP´erne skriver jeg om i det følgende blogindlæg, herunder om den test man kan tage for at finde ud af om man er en IP´er.