Sider

fredag den 12. februar 2016

Drømmer jeg, eller er jeg vågen? Både - og ... om såkaldt 'lucid dreaming' og selvrefleksion

 
Jeg Zhuang Zi drømte engang, at jeg var en sommerfugl, der fløj glad omkring og nød livet uden at vide jeg var Zhuang Zi.
Pludselig vågnede jeg op og var Zhuang Zi.
Drømte Zhuang Zi at han var en sommerfugl, eller drømte sommerfuglen at den var Zhuang Zi?
Der må være en forskel mellem Zhuang Zi og sommerfuglen?
Dette er hvad man kalder tingenes forvandling.
Har drømme og kreativitet noget med hinanden at gøre?
   Egentlig er det mærkeligt at jeg ikke har taget det spørgsmål op før nu her på bloggen. For ud fra hvad jeg i årenes løb har læst mig til, så må der naturligvis være sådan en sammenhæng - eller flere forskellige.
   Men hvilke og hvordan?

Når jeg lige nu begynder at researche på det, er det på grund af et lidt mærkeligt sammenfald af nylige erfaringer med egne drømme og så det at jeg ved at surfe på nettet helt tilfældigt opdagede at man blandt søvn- og drømmeforskere opererer med, såkaldt "lucid dreaming".
   Bogstaveligt oversat betyder det "klarsynede drømme", drømme hvor man på en gang drømmer og er bevidst om at man er i en drømmetilstand. Fagfolk oversætter "lucid dreams" til "klare drømme".

Derefter noget om egne relativt nylige drømmerier som ligner.

Jeg hører til dem der i mange år godt vidste at jeg selvfølgelig drømte - ligesom alle andre. Jeg kunne også vågne op om morgenen og være klar over at jeg havde drømt "noget". Men som regel kunne jeg ikke huske indholdet i drømmene - og altså ikke genfortælle dem. Bare konstaterer at jeg havde drømt.
 
Det var lidt ærgerligt da jeg i mine unge dage - med stor interesse - læste og syntes jeg selv blev klogere af Freuds "Drømmetydning" - men altså ikke selv kunne levere materiale til tydningen.
   Jeg fik meget ud af at læse om Freuds måde at analysere drømme på, nemlig i to lag - dens manifeste indhold (=det drømmeren husker og kan genfortælle) og dens latente indhold (=drømmens symbolske betydning som er kamufleret og kun kan komme frem ved analyse).
   Jeg analyserede sprogbrugen i tekster af alle mulige slags den gang, og jeg syntes ikke jeg havde besvær med at overfør Freuds tænkning til min egen analytiske praksis.
 
Selv om jeg ikke har kunnet huske og genfortælle mine drømme i mange år, så har fruen indimellem forladt dobbeltsengen og sovet videre i et andet rum fordi jeg talte forstyrrende højt i søvne - og det ikke lød (som om jeg havde det) særlig rart, snarere lidt mareridtsagtigt.
   Hvor ofte jeg larmede mens jeg sov, har jeg egentlig ikke nogen fornemmelse af.
   Men jeg går ud fra at mine lyde og udbrud har været udtryk for at jeg har drømt noget ikke særlig behageligt imens.
   Og det sker stadig indimellem - altså at fruen flygter på grund af nattelarmen.
   Selv er hun god til at huske og genfortælle drømme. Har altid været det.

Men for nylig - måske først inden for det sidste års tid har jeg haft oplevelser med drømme som jeg ikke husker at jeg har haft tidligere.
    Det er 'sociale drømme' hvor jeg er sammen med andre mennesker - ofte både nogen jeg kender og ikke kender fra virkeligheden.
   Der indgår også en form for projekt i de drømme. Vi skal noget og må arbejde sammen og være koordinerede om det. Og på et tidspunkt får jeg så et større ansvar for et eller andet som jeg ikke ønsker. Men som det ville være flovt eller ubehageligt hvis jeg svigtede.
    Den sociale kontekst er typisk en der ligner noget jeg kender fra mit tidligere arbejds- eller familieliv.
    Det er drømme hvor jeg føler mig ubehageligt forpligtet, men en rolle jeg bestemt ikke har lyst til at indtage - og jeg vil helst vil ud af den. Men i drømmen kan jeg ikke finde udvej for at blive befriet for den sociale tvangssituation jeg er kommet i.
    Og så vågner jeg - halvt? - og bliver med en stærk føleles af lettelse klar over at det var en drøm jeg var i - og at jeg altså  ikke har det ansvar i virkeligheden som jeg netop i drømmen følte ubehageligt tyngende og tvingende.
    Hvorefter jeg sover videre og fortsætter med drømmen, men nu med en lettelse knyttet til bevidstheden om at det "bare" er en drøm.
    Jeg bliver en slags observatør til (resten af) min drøm som jeg altså stadig også er med i. Og jeg får så at sig afmonteret det seriøse og tyngende i ansvaret i den del af drømmen som følger efter at jeg er blevet bevidst om at det er en drøm jeg er i.
    Drømmene er 'realistiske', og der er en tydelig kobling til mit virkelige og erindrede liv og så drømmens indhold.

Det kunne godt minde om 'lucid dreaming' sådan som fænomenet beskrives rundt omkring på nettet. Her i indledningen til Wikipedias artikel om emnet:
A lucid dream is any dream during which the dreamer is aware that he or she is dreaming.
   During lucid dreaming, the dreamer may allegedly be able to exert some degree of control over the dream characters, narrative, and environment.
   The term 'lucid dream' was coined by Dutch author and psychiatrist Frederik van Eeden in his 1913 article A Study of Dreams, though descriptions of dreamers being aware that they are dreaming predates the term, and is closely related to ancient meditative praxis originating in India.
Referencen til meditation og Indien gør mig endnu mere nysgerrig.
    Jeg har mediteret stort set dagligt siden 1979, og den teknik jeg bruger, er TM - Transcendental Meditation, som netop har sin oprindelse i Indien.

Her en af de mange beskrivelser på nettet af "how to lucid dream":
Dream lucidity is awareness that you are dreaming. This awareness can range from a faint recognition of the fact to a momentous broadening of perspective. Lucid dreams usually occur while a person is in the middle of a normal dream and suddenly realizes that they are dreaming. This is called a dream-initiated lucid dream. A wake-initiated lucid dream occurs when you go from a normal waking state directly into a dream state, with no apparent lapse in consciousness. In either case, the dreams tend to be more bizarre and emotinal than regular dreams. Most importantly, you will have at least some ability to control your "dream self" and the surrounding dream.
Den efterfølges så af en detaljeret beskrivelse med tegninger af hvordan man kan øve sig i og træne sig til 'lucid dreaming'.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sleep_and_creativity
Fidusen er at man kan lære at styre og ændre sit drømmeindhold når man først er bevidst om at man drømmer. Der findes en række teknikker til hvordan man gør. Det fortæller videnskab.dk om i en artikel netop under titlen 
Sådan kan du lære at styre dine drømme
Netsiden giver et eksempel her:
Det sjove ved denne tilstand er, at den gør os i stand til at kontrollere vores drømme og dermed gøre hvad som helst - for eksempel flyve.
I virkelighedens verden er vi bundet af – ja, virkeligheden. Men i drømmeland kan alting i princippet lade sig gøre. Det kræver bare, at man lærer at indse, man drømmer, før man vågner. (Foto: Colourbox)
Problemet er bare, at vi sjældent er klar over, at der er tale om en drøm, før vi vågner og indser det. Derfor kan vi som regel heller ikke styre, hvad der sker i drømmen.
   Men ved at indøve nogle bestemte vaner - som for eksempel at se på tallene på dit ur - kan du faktisk lære dig selv at være fuldt bevidst, når du sover. Vanerne skal blive så indgroede, at du også automatisk udfører dem i søvne.
   Idéen er så, at vanen kommer til at fungere som et realitetstjek, fordi tallene på dit ur formentlig ser helt anderledes ud i drømmeland. Dette vil få din hjerne til at opdage, at du drømmer, hvorefter morskaben kan begynde.
http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/sadan-kan-du-laere-styre-dine-dromme
Der findes mange hjemmesider hvor mere eller mindre frelste 'lucid dreamers' fortæller om deres erfaringer med at blive bevidste om at de drømmer mens de drømmer, for derefter at kunne styre emnet og retningen for (nogle af) deres drømme gennem bestemte teknikker og øvelser mens de er vågne.
   Nogle udbyder også kurser i hvordan man lærer sig det. Her introduktionen til sådan et kursus:
A very simple 3-step plan for beginners to get going is to:
   1. Write down at least one dream in your dream journal each morning
   2. Perform at least 10 reality checks throughout the waking day
   3. Do at least 20 minutes of mindful meditation, day or night
Ok, I'm really skimping on the details. There's a lot more you need to know.
   For most people, those are the basic minimum steps to start lucid dreaming, because they systematically train your mind to:
   - Remember more dreams, more vividly
   - Become more self-aware (observant of your reality)
   - Incubate your desire to recognize when you're dreaming
   Other techniques I recommend will train you to:
   - Pre-program specific dream content and themes
   - Visualize your way to a lucid dream from waking
   - Recognize dream signs that trigger lucidity
   - Adjust your sleep habits for more lucid encounters
   - Induce lucid dreams via "out-of-body" experiences
http://www.world-of-lucid-dreaming.com/how-to-have-your-first-lucid-dream.html
Der er åbenbart blevet forsket en del i fænomenet, og ifølge videnskab.dk er et af stederne Max Planck instituttet for psykiatri i München. 
   Man har her brugt hjerneskanninger og fundet ud af at ... 
... den grundlæggende aktivitet i hjernen er den samme i klare drømme og normale drømme. Men under en klar drøm stiger aktiviteten i visse områder af hjernen markant - områder, der normalt er deaktiverede, når vi sover.
   Disse områder er alle involverede, når vi skal evaluere os selv og vurdere vores egne tanker og følelser, hvilket måske kan forklare, hvorfor 'klare drømmere' formår at bevare bevidstheden om, at de drømmer.
Jeg søger på Max Planck Instituttets hjemmeside og finde deres beskrivelse af hvor det mere præcist er i hjernen der foregår særlig aktivitet hos folk der hyppigt har lucide drømme.
   Man har simpelt hen i skanninger sammenlignet en gruppe som stort set ikke kender til lucide drømme, og dem der ofte drømmer på den måde:
Psychiatry have compared brain structures of frequent lucid dreamers and participants who never or only rarely have lucid dreams. Accordingly, the anterior prefrontal cortex, i.e., the brain area controlling conscious cognitive processes and playing an important role in the capability of self-reflection, is larger in lucid dreamers.
At reflektere over hvem man selv er, er noget som foregår i det netværk i hjernen jeg tidligere har skrevet rigtig meget om, og som kaldes 'the default mode network' (DMN) eller 'the task negative network'. 
   Det er aktivt når man er passiv og ikke er optaget af udadvendte opgaver,  som fx. når man dagdrømmer eller mediterer eller under 'let søvn'.
   Her en liste fra Wikipedia over hvad dette netværk tager sig af:

Information der har med en selv at gøre:
- Autobiographical information: Memories of collection of events and facts about one’s self
- Self-reference: Referring to traits and descriptions of one’s self
- Emotion of one’s self: Reflecting about one’s own emotional states
Tænkning om andre personer:
- Theory of Mind: Thinking about the thoughts of others and what they might or might not know
- Emotions of other: Understanding the emotions of other people and empathizing with their feelings
- Moral reasoning: Determining just and unjust result of an action
- Social evaluations: Good-bad attitude judgments about social concepts
- Social categories: Reflecting on important social characteristics and status of a group 
Erindring om fortidden og tænkning om fremtiden:
- Remembering the past: Recalling events that happened in the past
- Imagining the future: Envisioning events that might happen in the future
- Episodic memory: Detailed memory related to specific events in time
- Story comprehension: Understanding and remembering a narrative 
Generelt har min konklusion ved at følge med i de senere års forskning om DMN været at det er det netværk i hjerne der stimuleres og er aktivt når man er særligt kreativ og når man er publikum til kreative produkter som bøger, film og malerier.
   
Min konklusion i den her sammenhæng er følgende:
   Forskningen i 'lucid dreams' og specielt det at man ved træning er i stand til at styre forløb og indhold i sine drømme når man samtidig er sig bevidst at man drømmer, betyder vel at man nærmest som i en streaming-tjeneste hver nat kan vælge de indre drømmefilm man vil se - i stedet for bare at være et passivt offer for hvad hjernen tilfældigvis har på sendeplanen den nat.
   Det synes jeg sådan set er ret interessant og ikke så lidt overraskende.

Forskerne på Max Planck-instituttet har fundet ud af at folk der reflekterer meget over tingene - såkaldt 'metacognition' - også er gode 'lucid dreamers', og forskerne har en teori om at hvis man hører til dem der reflekterer meget, så har man også lettere ved at kontrollere sine drømme:
The differences in volumes in the anterior prefrontal cortex between lucid dreamers and non-lucid dreamers suggest that lucid dreaming and metacognition are indeed closely connected. This theory is supported by brain images taken when test persons were solving metacognitive tests while being awake. Those images show that the brain activity in the prefrontal cortex was higher in lucid dreamers. “Our results indicate that self-reflection in everyday life is more pronounced in persons who can easily control their dreams,” states Elisa Filevich, post-doc in the Center for Lifespan Psychology at the Max Planck Institute for Human Development.