Sider

mandag den 11. april 2011

Fortsat om frame-shift og re-framing i journalistiske produktionspecialer på RUC

Hvilke frames bliver aktiveret når danske journalister skriver om sikkerhedsforvarede kriminelle på de retspsykiatriske sygehusafdelinger?
  Den frame som dominerer journalistikken og mediedækningen, kan formuleres sådan: DE er FARLIGE OG UTILREGNELIGE KRIMINELLE.
  De studerende satte sig som opgave og mål at producere en tv-dokumentar der dokumenterede at DE SIKKERHEDSFORVAREDE også var ALMINDELIGE MENNESKER.
  Der var altså tale om en journalistisk bevidst re-framing - et frame-shift.

Hvilke frames bliver aktiveret når danske journalister skriver om grønlændere og Grønland?
  Der er flere frames på spil: GRØNLÆNDERNE er OFRE OG SOCIALE TABERE, GRØNLANDS UNDERGRUND er PENGE VÆRD, GRØNLAND er KLIMATRUET NATUR.
  De studerende ønsker at producere radiofeatures der så Grønland og grønlædere gennem en alternativ optik - en frame der hedder: GRØNLÆNDERE er EN NATION PÅ VEJ TIL SELVSTÆNDIGHED OG FRIHED, GRØNLÆNDERE kan SELV. Eller noget i den retning.

Hvilke frames bliver aktiveret når danske journalister skriver om EU?
   Mark Ørstens Ph.d.-afhandling for en del år siden havde titlen "Transnational politisk journalistik". Heri fremanalyserede han af 4 danske avisers dækning over en ti-årig periode tre frames der var dominerende i dækningen af EU-stoffet: EU er KONFLIKTSKABER, EU er EN ARENA FOR POLITISK RÆNKESPIL, EU er EN FJERN OG FREMMED TRUSSEL.
   Hvis man som journalist bevidst skulle satse på at bryde disse frames og producere journalistik hvor andre frames dominerede den optik som læseren skulle se EU igennem, så kunne man lege med tanken om  frames som: DU er EU-BORGER, EU er DIN VEN OG HJÆLPER, EU er FORSVARER AF DINE RETTIGHEDER.