Sider

søndag den 4. september 2011

Hjernens opgave-orientered netværk versus default-netværket - spontan trance, flow-tilstand og aha-oplevelser

En yderligere søgning viste så at der er et komplementært netværk i hjernen - "the task oriented network" - til det jeg har omtalt som default-netværket. Mens det opgaveorienterede netwærk er aktivt når hjernen udfordres til at løse eksternt motiverede opgaver og problemer, så er default netværket kendetegnet ved at være i funktion i hjernens "resting state" - et netværk som er aktivt uden ydre stimuli og som altså ser "indad", som når man fx dagdrømmer, genkalder sig personlige erindringer eller fantaserer sig selv ind i forestillede scenarier.

De to netværkd komplementære karakter er illustreret her i disse neuro-imaging-illustrationer fra artiklen "The human brain is intrinsically organized into dynamic, anticorrelated functional networks", forfattet af Michael D. Fox, Abraham Z. Snyder, Justin L. Vincent, Maurizio Corbetta, David C. Van Essen, and Marcus E. Raichle.


An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is zpq0270587480001.jpg Object name is zpq0270587480001.jpg

Artiklen bekræfter at højre hjernehalvdel er særligt aktiv i forbindelse med aha-oplevelser. Og så fortæller den at ingen af de to netværk har en præfereret forbindelse til det sensomotoriske netværk som spejlneuronerne er en del af.

Jeg fandt ud af eksistensen af det opgave-orienterede netværk da jeg stødte på begrebet "spontan trance", som synes at være et andet ord for hjernens "hvile-tilstand" som er det der definitorisk kendetegner defualt-netværkets funktion.
  Her er citatet som førte mig videre. Forfatteren til et indlæg på http://nlp-blog.dk/category/coaching/ opstiller betingelser for aha-oplevelsen:
Man skal være i en “informationstæt bevidsthedstilstand”. Oplevelser med intens (informationstæt) opmærksomhed er en del af hverdagen, f.eks.:
  • Drømme. Her er opmærksomheden rettet indad - sindet og hjernen laver sine egne billeder.
  • “Flow”-tilstand - hvor du er opslugt af noget meget interessant, og lukker alt andet ude. Det er en tilstand, hvor du lærer hurtigt - på mange planer.
  • “AHA-oplevelser”, hvor du pludselig oplever en forståelse af noget, som førhen har været svært eller uigennemskueligt.
Den informationstætte bevidsthedstilstand kaldes også spontan trance. Alle pattedyr og mennesker går i spontan trance flere gange i døgnet i en bestemt rytme, som er biologisk bestemt (hos mennesker med cirka 1½-2 timers interval). Hvis denne rytme brydes for tit, kan du få stress.
   Spontan trance er også en slags afslappet fleksibel søgetilstand i sind og krop, en åbenhed for at bearbejde (mange) forskellige løsningsmuligheder.
   Minutiøse undersøgelser af læreprocesser viser, at åbenhed overfor forskellige muligheder i den tidlige fase af problemløsning, øger chancerne for indsigt, læring og udvikling markant.
Det er det der er det fantastiske ved at forske via nettet. Du får en ide - en association - og bruger associationens to ord eller begreber til - lynhurtigt at finde ud af - om "det har noget på sig". Og aha-oplevelsen kommer med det samme. De videnskabelige artikler som forbinder de to ord, popper op øverst i søgningslisten. Og lidt efter kommer der henvisning til en Wikipedia-artikel.
   Og jo, du kan gå videre med den tankegang du har forfulgt - eller der viser sig et nyt associationsspor.
   Jeg ved nu virkelig hvad link-joy er!

Fiktioner som fortællende simulationer af og modeller på virkeligheden

Jeg sluttede det foregående blog-indlæg om default-netværket med at konstatere at beskrivelsen af dets funktion i de to citater i den grad faldt sammen med de krav man må stille til en forfatters hjerne der skriver romaner.
   I det sidste citat jeg bragte om dette netværks funktion var der omtale af "fictional narrative simulation", og det gjorde at jeg googlede det og fandt følgende abstract fra en artikel. Den går ikke på hjernens neurologisk funktion, men på pyskologien bag ved fortællinger - idet der her tales om at litteraturen leverer "modeller for simulation af den sociale verden via abstraktion, simplifikation, og kompression".
Fiction literature has largely been ignored by psychology researchers because its only function seems to be entertainment, with no connection to empirical validity. We argue that literary narratives have a more important purpose. They offer models or simulations of the social world via abstraction, simplification, and compression. Narrative fiction also creates a deep and immersive simulative experience of social interactions for readers. This simulation facilitates the communication and understanding of social information and makes it more compelling, achieving a form of learning through experience. Engaging in the simulative experiences of fiction literature can facilitate the understanding of others who are different from ourselves and can augment our capacity for empathy and social inference.
http://pps.sagepub.com/content/3/3/173.short
"Compression" som bruges midt fem linier nede i citatet "tænder" en association hos mig. Begrebet er sammen med "integration" det som kendtegner den mentale proces som i den kognitive lingvistik kaldes "blending", og som jeg har skrevet rigtig meget om tidligere på denne blog.
   Og jeg har hele tiden spekulerer over om man kunne lave en eller anden form for kobling mellem konceptuel blending og spejlneuron-netværket og default-netværket.
   På en måde kan man sige at det ikke er så svært i nogen af tilfældene:
   Spejlneuronerne fungerer jo sådan at der sker en konceptuel eller mental blanding af mig og mine handlinger og følelser på den ene side, og så af "den anden" hvis handlinger jeg iagttager på den anden side. Jeg forstår den andens indre gennem spejling af den andens adfærd i min egen. Og det foregår automatisk og ubevidst.
   Og default netværket fungere tilsyneladende sådan at det blander fremdragne selvbiografiske erindringer med imaginære mentale rum hvorigennem jeg´et projicerer sig selv ind i andre personer eller i andre virkeligheder. Formlen er "hvad hvis..." 
   Dette netværk udtrykker sig så vidt jeg kan læse kilderne gennem bevidst fantaserende tænkning.

Jeg forfølger sporet og finder omtale af en videnskabelige artikel på adressen http://boingboing.net/2009/01/29/your-brain-on-fictio.html - omtalen har rubrikken: 
Your brain on fiction: we simulate action we read in narrative

Posted by Cory Doctorow
Jeg fascineres straks af selve illustrationen, som viser neuro-imaging-resultater med en detaljeringsgrad i forhold til fiktionsfortællinger som jeg ikke har set tidligere:
Den videnskabelige artikel har titlen: "Reading Stories Activates Neural Representations of Visual and Motor Experiences", og forfatterne er: Nicole K. Speer, Jeremy R. Reynolds, Khena M. Swallow, & Jeffrey M. Zacks. Artiklens abstract lyder sådan her:
To understand and remember stories, readers integrate their knowledge of the world with information in the text. Here we present functional neuroimaging evidence that neural systems track changes in the situation described by a story. Different brain regions track different aspects of a story, such as a character’s physical location or current goals. Some of these regions mirror those involved when people perform, imagine, or observe similar real-world activities. These results support the view that readers understand a story by simulating the events in the story world and updating their simulation when features of that world change.
En af forfatterne, Nicole Speer, bliver refereret og citeret i artiklen fra boingboing.net. Her "oversætter" hun undersøgelsens resultater og perspektiver:
Nicole Speer, lead author of this study, says findings demonstrate that reading is by no means a passive exercise. Rather, readers mentally simulate each new situation encountered in a narrative. Details about actions and sensation are captured from the text and integrated with personal knowledge from past experiences. These data are then run through mental simulations using brain regions that closely mirror those involved when people perform, imagine, or observe similar real-world activities.
Så vidt jeg kan læse mig til her, så forudsætter disse resultater et samarbejde mellem default-netværket ("personal knowledge of past experience") og spejlneuron-netværket ("using brain regions that closely mirror those involved when people perform,...").
  Artiklen fra boingboing.net fortsætter:
"These results suggest that readers use perceptual and motor representations in the process of comprehending narrated activity, and these representations are dynamically updated at points where relevant aspects of the situation are changing," says Speer, now a research associate with The Western Interstate Commission for Higher Education (WICHE) Mental Health Program in Boulder, Colo. "Readers understand a story by simulating the events in the story world and updating their simulation when features of that world change."
En anden blog udfolder undersøgelsens resultat helt konkret og udlægger altså den illustration jeg har vist i starten af dette indlæg:
For example, changes in the objects a character interacted with (e.g., "pulled a light cord") were associated with increases in a region in the frontal lobes known to be important for controlling grasping motions. Changes in characters' locations (e.g., "went through the front door into the kitchen") were associated with increases in regions in the temporal lobes that are selectively activate when people view pictures of spatial scenes.
Jeg vil i et kommende indlæg forfølge det spor der hedder bevidsthed og simulation og som altså kobler bevidst tænkning og simulering sammen (og som burde have noget at gøre med defualt-netværket). 
   Jeg har fundet en artikel: "Conscious Thought Is for Facilitating Social and Cultural Interactions: How Mental Simulations Serve the Animal–Culture Interface" - af forfatterne Roy F. Baumeister and E. J. Masicampo. Fra 2010.
   Så jeg er stadig på omgangshøjde med de nyeste resultater.

      (fortsættelse følger)