Sider

søndag den 22. januar 2012

Den djævelske odder og i paradisets have.... eksemplarisk eksempel på universelle narrative skemaer i et læserbrev

Jeg har i mange år haft et lyd-eksempel fra DR´s Båndværksted-udsendelser i starten af 80´erne der var eksemplarisk til at vise at berettermodel og aktantmodel som grundlæggende indholds- og form-strukturer i narrativ storytelling, ikke var noget Kloge-Åge-dramaturger havde opfundet, men noget der sandsynligvis var universelt, og noget som alle børn fik implanteret som kognitive skemaer inden de var 4-5 år. Og derefter beherskede.
   Du kan se eksemplet citeret i De levende billeders dramaturgi, bind 2: TV, s. 106 ff. : "Den arbejdsløses historie".

Det er sådan set ikke svært at dokumenterer disse skemaer i mange medier og sammenhænge, i fx gode tv-indslag. Eller i avisnotitser og vandrerhistorier.
   Men at disse narrative skemaer også eksemplarisk kan være styrende for fx et læserbrev, har jeg ikke haft i min samling. Før altså Politikens bagside den 13. januar havde et affotograferet læserbrev fra en lokalavis i Silkeborg.
   Læserbrevet er, fortæller manchetten, en reaktion på en positivt vinklet artikel i lokalavisen den 4. januar om "kommunens guidede oddertur", sandsynligvis ledet af en lokal naturvejleder.
   Det er helt naturligt bygget op efter berettermodellen:

Anslag:
Kære Silkeeborg kommune.
   Vi takker for, at I er en gode ved os ældre. Men sæt jer lidt mere ind i den smukke natur, vi har omkring os. Vi har her hos os en bitter erfaring med odderen, som I er så glade for.
Præsentation:
Vi bor på en dejlig grund på Almindvej med en gammel have og en stor dam med åkander og så videre. Vi har nydt vores otium her siden 1990.
Uddybning:
I dammen havde vi flere hundrede guldfiks, som vi fodrede med daggammelt brød. Jeg havde sat tre andre huse op til vildænder, der kom her og rugede mange ællinger ud. De kom op i gården, og det var underholdende for os at opleve.
Point of no return:
Men så sket det forrige vinter, at der kom is på dammen. I kanten var der et tykt lag sne med vand under.
Konfliktoptrapning:
Vores søn og jeg undrede os over et hul i sneen ned til dammen, og der var mange  spor i sneen derfra.
   Da foråret kom og is og sne var væk, så vi at alle fisk var værk. Og vildænderne turde ikke være i dammen.
Klimaks:
Vi var enige om, at det var det djævelske, udanske rovdyr, odderen, der havde ødelagt livet i vores smukke have og dam.
Udtoning:
(Det er vores bitre erfaring med den onde udenlandske odder)
Udtoningen er min tilføjelse, som godt kunne være strøget af redaktionen.

Aktantmodellen:
  • Subjket: Brevskriveren (med sin have og dam)
  • Objekt: Ønske om et fredeligt og idyllisk otium
  • Modstander: Den onde odder - og kommunen som støtter den
  • Hjælper: En dam med guldfisk og ænder der føder ællinger
Lige efter bogen.
   Og sproget er ægte erfaringssprog.
  

Kognitiv dissonans og social proof - to begreber som giver mening til dramaturgiske iagttagelser

Inspireret af opgaver inden for medier og kommunikation som jeg har været censor for i de seneste uger, så vil jeg udfolde to begreber som forskere og eksperter jonglerer med: kognitiv dissonans og social proof.

Når man oplever noget som ikke stemmer overens med ens forhåndforventninger, stereotyper og fordomme, så taler psykologerne om "kognitiv dissonans", som motiverer særlige mentale processer.     
   Hvordan løser man det mentale problem at man skal have de umiddelbare mærkelige og afvigende oplevelser til at passe ind i det "world-view" som er indbagt i hjernen gennem erfaringer og input fra personlige opinionsdannere? That´s the question.
   
Kognitiv dissonans er et fænomen som vi alle kender til. 
   Når vi skifter miljø, læser en ny bog, møder nye mennesker - og skal forsøge at forstå og mentalt acceptere at det omgivelserne eller teksterne siger, gør og udtrykker, ikke umidelbart stemmer overens med de "skemaer" som er et resultat af erfaringerne, så finder hjernen sig ikke i det i længere tid. 
   Der skal arbejdes mentalt og kognitivt for at blive fri for frustrationen. Dissonansen skal løses - mentalt og eller i virkeligheden.
  
Hvis man høre til de særligt kreative, så fungerer oplevelsen af kognitiv dissonans på den måde at man - muligvis under skrig og skrål - reviderer skemaerne, fordommene, stereotypierne. 
   At man altså blender, skifter frame, overskrider mentale grænser, ser de gamle erfaringsskemaer i lyset af de nye inputs optik (metaforisk tænkning)
   Man bliver klogere, simpelt hen. Udvikler sig.
   Det plot er rigtig mange udviklingsromaner bygget over. Bare tænk på Nora i "Et dukkehjem".

Men for de fleste almindelige mennesker løses problemet med andre og mere konfliktundvigende strategier der reducerer dissonansen. Wikipedia:
Cognitive dissonance is a discomfort caused by holding conflicting cognitions (e.g., ideas, beliefs, values, emotionalreactions) simultaneously. In a state of dissonance, people may feel surprise, dread, guilt, anger, or embarrassment.[1]The theory of cognitive dissonance in social psychology proposes that people have a motivational drive to reduce dissonance by altering existing cognitions or adding new ones to create consistency.[1] The diagram to the right shows a new cognition being integrated into a person's belief system to resolve such a conflict. An example of this would be the conflict between wanting to smoke and knowing that smoking is unhealthy; a person may try to change their feelings about the odds that they will actually suffer the consequences, or they might add the consonant element that the smoking is worth short term benefits.
File:CognitiveDissonanceDiagram.jpg

 Det drejer sig om "retfærdiggørelse" og "efterrationalisering". Wikipedia skriver videre:
Cognitive dissonance has also been demonstrated to occur when people seek to:
   Explain unexplained feelings: When a disaster occurs in a community, irrationally fearful rumors spread in nearby communities not involved in the disaster because of the need of those who are not threatened to justify their anxieties [9]
   Minimize regret of irrevocable choices: Bettors at a racetrack are more confident in their chosen horse just after placing the bet because they cannot change it (the bettors felt "post-decision dissonance")[10] .
   Justify behavior that opposed their views: Students judge cheating less harshly after being induced to cheat on a test [11]
   Align one's perceptions of a person with one's behavior toward that person: the Ben Franklin effect refers to that statesman's observation that the act of performing a favor for a rival leads to increased positive feelings for that individual.
   There are other ways that cognitive dissonance is involved in shaping our views about people, as well as our own identities (as discussed more in the sections below). For instance, Self-evaluation maintenance theory suggests that people feel dissonance when their cherished skills or traits are outmatched by close social ties (e.g. Jill the painter feels dissonance because she is friends with a master painter - Jill can either care less about painting, or justify her inferiority in some other way).  Balance theory suggests people have a general tendency to seek consonance between our views, and the views or characteristics of others (e.g. the religious believer feels dissonance because his partner does not believe the same things - dissonance which the believer will be motivated to justify). People may self handicap so that any failures during an important task are easier to justify (e.g. the student who drinks the night before an important exam in response to his fear of performing poorly).
Det helt grundlæggende her er at de fleste mennesker for det meste løser ubehaget ved frustrationen ved "fortrængning" og "glemsomhed", eller ved "efterrationalisering".

Man kan så sige at præcis kognitiv dissonans er det som forfattere og filminstruktører udsætter deres hovedpersoner for i starten af en film, en roman, et teaterstykke. Og den spænding og konflikt der opstår af denne dissonans, driver så den mentale udviklingshistorie frem, så hovedpersonen udvikler sig til ny indsigt og erkendelse ved historiens slutning: Thelma og Louise, Jepper på Bjerget, Den grimme ælling.  
 
Kognitiv dissonans er også det kritiske journalister tager afsæt i når de interviewer magtfulde politikere: Du har tidligere sagt sådan og sådan og lovet sådan og sådan, hvordan hænger de sammen med at du nu siger noget helt andet og løber fra dine løfter? 
   Og det er det som mange reklamer demonstrerer og udnytter. Idet de regner med identifikation hos publikum til dissonansen, så motiverer de publikum til køb eller holdningsændring der kan mindske eller fjerne den. 

Et andet vigtigt begrebn er "social proof". 
   Når jeg straks mentalt set spidser ører da jeg læser om det, er det fordi det jo lugter af det vigtige dramturgiske begreb i fakta-tv: visual proof.
   Jeg kan ikke huske jeg har stødt på termen før, men indholdet kender jeg fra mange sammenhænge, både i mit personlige liv og i forbindelse med flere velkendte dramaturgiske og fortællemæssige greb i fakta-tv og journalistik.
   Wikipedia:
Social proof, also known as informational social influence, is a psychological phenomenon where people assume the actions of others reflect correct behavior for a given situation. This effect is prominent in ambiguous social situations where people are unable to determine the appropriate mode of behavior, and is driven by the assumption that surrounding people possess more knowledge about the situation.
   The effects of social influence can be seen in the tendency of large groups to conform to choices which may be either correct or mistaken, a phenomenon sometimes referred to as herd behavior. Although social proof reflects a rational motive to take into account the information possessed by others, formal analysis shows that it can cause people to converge too quickly upon a single choice, so that decisions of even large groups of individuals may be grounded in very little information (see information cascades).
   Social proof is a type of conformity. When a person is in a situation where they are unsure of the correct way to behave, they will often look to others for cues concerning the correct behavior. When "we conform because we believe that other's interpretation of an ambiguous situation is more accurate than ours and will help us choose an appropriate course of action,"[1] it is informational social influence. This is contrasted with normative social influence wherein a person conforms to be liked or accepted by others.
   Social proof often leads not just to public compliance (conforming to the behavior of others publicly without necessarily believing it is correct) but private acceptance (conforming out of a genuine belief that others are correct).[2] Social proof is more powerful when being accurate is more important and when others are perceived as especially knowledgeable.
En masse fine akademiske ord. Men lad os gå til stålet. 
   Hvis man laver en tv-transmission fra en fodboldkamp, så sørger man for at vise publikumsreaktioner når der sker noget dramatisk på banen.
   Dette at publikum på tilskuerpladserne reagerer og vi som seere oplever det, forstærker vores oplevelse af: glæde hvis vi selv er lidt begejstrede for det der skete, af vrede hvis vi selv synes det ikke er helt fint det der forgik på banen.
   Tilsvarende: Dåselatter giver i den sammenhæng god mening som noget der skal levere social proof for seerne, og dermed forstærke deres oplevelse af hvor sjovt det er, det de ser i comedy-serier. 

Selv det elementære montage-greb at der i mange scener i en film eller en tv-fortælling klippes til reaktionsskud når nogen gør eller siger noget i en scene, er et udtryk for at instruktør eller tilrettelægger ved at det hjælper og forstærker oplevelsen og betydningen at vise efterfølgende stærke reaktioner på disse handlinger eller udtalelser fra andre medvirkende i scenen. 
   Dermed bekræfter og forstærker social-proof-klippet de følelser seerne har i forbindelse med scenen - skabt af identifikationen.
   Når journalister bruger sync-er eller citater med eksperter, så er der også tale om social proof. Der er det så ikke overensstemmelse med de mange der ligner mig der påvirker og forstærker, men respekt for en samfundsmæssig legitimeret autoritet, der forstærker fx. troværdigheden i en kontroversiel påstand.

Man kan sige at social proof-klip i en film eller et tv-program er den sociale variant af det vi betegner  dramaturgi og journalistisk fortælleteknik kalder: visual proof
   Hvor visual proof dokumenterer sandheden i et udsagn fra journalist eller medvirkende, så dokumenterer social proof realiteten (= den sociale sandhed) i en oplevelse og en følelse når nogen handler i historien.