Sider

torsdag den 2. januar 2014

Mænd og kvinders hjerner er forskellige - og hvad betyder det så for tænkning og kreativitet?

Jeg læste et indlæg fra Politiken den 27. december - af Lillian Egholm, som præsenteres som "leder af daginstitution og mor til fem sønner".
   Rubrikken er denne:
Den maskuline tilgang til læring er afgørende for mange drenge
Det ligner en plathed. Og det er ikke den mest fængende overskrift med abstrakte ord som "maskulin", "tilgang", "læring", "afgørende".

Manchetten har også en rem af abstraktions-sproget  ("udforske manuelt"), den lyder sådan:
Gid vi bare fra start havde fattet, at skolen ikke er for drengedrenge, der ikke kan sidde stille længe ad gangen og hellere vil eksperimentere og udforske manuelt
Både rubrik og manchet er citater fra artiklen. Men derudover er teksten, heldigvis, stort set renset for "klogeåge-ord". 
   Jeg har ikke set ordet "drengedrenge", og en googling hjælper ikke. Ordet er en kreativ opfindelse fra Lillan Engholms side. Og jeg forstår det jo godt idet vi i forvejen har et tilsvarende udtryk "drengepiger".
 
Lillian Egholm beskriver i et klart og solidt erfaringssprog sine oplevelser med sine drenge inden de kom i skole, oplevelser som vi herhjemme kan genkende fra samværet med vores egne børn da de var mindre og deres børnebørn.
   Fruen og jeg som forældre, og vores børn som forældre, har ikke haft noget særligt ønske om at kønsadskille opdragelse og fritidstilbud, men mønstret for den drengelige særlige opførsel er meget præcist beskrevet:
Sønnerne gad ikke meget strikke, sy, male eller modellere, de ville hellere sidde på på traktoren eller være med far i værkstedet. Lige meget hvor mange småbrøde de befattedes (de blev altså i rigt mål præsenteret for omsorgsfuld fuldtidsmor og barnepleje), blev bamser og dukker aldrig kørt på forsvarlig vis med dyne på og dikkedik.
   Nej bamser og dukker kunne f.eks. blive eksekveret gennem luften, skudt af i en kanon, glemt i mudderet eller klemt ned bag radiatoren. Var de ved et tilfælde havnet i dukkevognen, var det gerne med stængerne i vejret, og de fik aldrig mad eller pottetræning.
   Til gengæld blev der bygget, konstrueret og flyttet rundt. Der var aldrig stille, aldrig. Møblerne blev højlydt skubbet rundt på gulvet, med tæpper over, og i ubevogtede øjeblikke bygges op til loftshøjde, med både taburetter, stole, småborde, m.m.
   Kunne lillebror mases ned i dukkevognen eller en af kattekillingerne, var det lykken.
   Der skulle altid brydes, væltes rundt, og den mindste på 1 år, kom måske i klemme, men hjalp jeg ham væk, hylede han, for det var hurtigt alligevel det bedste af det hele ... at vælte rundt og brydes og være en del af 'broderskabet'.
Lillian Egholm skriver sit indlæg ind i en debat om hvorvidt kønsforskelle er et resultat af genetiske forskelle mellem mænd og kvinder, eller et produkt af at drenge og piger opdrages forskelligt.
   Ikke mindst har den debat fået næring af udviklingen i vores naboland Sverige, som er meget længere fremme med institutionelle tiltag for at undgå at understrege - elle for bevidst at modarbejde - kønsrolleforskelle i tænkning, holdning og adfærd i pædagogiske institutioner og i reklamer for legetøj og beklædning til hhv. drenge og piger.
   Tjek lige den diskussion her - en aktuel dokumentar om 'det tredje køn'::
Da den sidste halve snes års forskning i hjernens udvikling har ført til en erkendelse af at hjernen - uanset køn - er plastisk og formbar - ikke kun i barndom og ungdom, men hele livet igennem, og at forskellige del af hjernen bliver særligt udviklet hvis den bliver særlig meget brugt og udfordret, så dokumenterer den forskning helt klart at det ikke er et enten-eller-spørgsmål som Lillian Egholm er lige ved at gøre det til:
Spørgsmålet var og er vel stadig, om det er vores kultur og indurstri, der former drengene til disse stribede og og ternede macho-nørder, eller o det virkelig er sådan, at der i drengenes (og for de fleste vedkommendes) dybt forankrede genetiske opbygning ikke er plads til lyserøde sløjfer og bleskift på bamsen. 
Da drengene skal begynde i skolen, går det galt fortæller hun. Drengene "trivedes ikke". De ville hellere fortsætte "med at hænge ud i æbletræet", skriver hun videre:
Vi måtte bakse med mange års modvilje og tristhed over skolen, der for fleres vedkommende til sidst mundede ud i depressionstendenser og al vilje sat ind på, at det endnu en dag skulle lykkes at blive hjemme under dynen.
   Forløsningen indfandt sig med manuelt arbejde og meget konkret og mere maskulin tilgang til læring. På få øjeblikke var al ulyst blæst af banen, og jeg kan ikke lade være med at tænke på de mange penge og ressourcer, der var brugt til undersøgelse og udredninger, samtaler og hovedbrud.
   Hvis bare vi fra start havde forstået, at skolen ikke er for drengedrengen, ham der f.eks. ikke kan sidde stille længe ad gangen, ham der ikke synes, gruppearbejde er super, ham der ikke forstår  lange forklaringer, ham der hellere vil eksperimentere og udforske manuelt og naturligvis elsker at bruge pc.
I forbindelse med research til det foregående indlæg om "Køn, tænkning og kreativitet" - fandt jeg et sigende indlæg som var en del af et site - en hjemmeside - med titlen "Hiddentalents".
   Hjemmesiden gennemgår systematisk, detaljeret og ret pædagogisk - og med anskuelige kort over det to hjernehalvdeles 'moduler'- hvad hjerneforskningen anno 2001 kan sige om sammenhængen mellem hvad mennesker kan - deres "talenter" -  og så hvordan deres hjerne er indrettet og fungerer.
Forfatteren er klart tilhænger af en teori der siger at det er betydningsfulde og vigtigt at der er biologisk-genetiske forskelle på kvinders og mænds hjerne-indretning og -funktioner.
   Og teksten ligger vel nærmest på linie med Lillian Egholms erfaringer. Men er noget biased på den måde at den fremhæver "den kvindelige hjernes" særlige karakteristika når det gælder "naturlig adfærd" for de to køn.
   I Sverige ville siden nok blive bandlyst fra enhver seriøs debat i Dagens Nyheter og tilliggende medier.
   Men da synspunktet er så gennemført, synes jeg den er værd at referere en del af, nemlig den del der specielt har med kønsforskelle og "talenter" at gøre.

Da teksten er fra 2001, så kan den af gode grunde ikke inddrage de resultater som neurovidenskaben har nået de sidste godt 15 år, baseret ikke mindst på MRI-skanninger. Forfattere skriver derfor at den primært bygger på kliniske studier:
Evidence from neuropsychology, especially clinical evidence of what happens to people after strokes and brain injuries, gives fairly logical explantions about natural differences between talents of men and women.
Vinklen stemmer imidlertid rigtig godt overens med to nyere faglige kilder som jeg har refereret til mange gange her på bloggen: Oliver Sachs og V. S. Ramachandran.

På en af undersiderne stilles det generelle spørgsmål: Hvordan adskiller mænds og kvinders hjerner sig fra hinanden? 

Den første modsætning har at gøre med at mænd mænd er "eksperter", mens kvinder er "generalister":
Why are women not more important in history as geniuses? The usual assumption is that women have not had access to education and have not had the opportunity to excel. This is true to an extent, but not the cause. There is a real difference in brain design - women tend to have more balanced brains, whereas men tend to have more specialized brains.
Altså hvorfor er der ikke nogen kvindelige Eistein´er, Mozart´er, Van Gogh´er eller Leonardo da Vinci´er?
   Det hænger sammen med at mænds hjerner - statistisk set - er ensporede så de mentalt anskuet bliver udstyret med 'tunnelsyn - hvilket stemmer meget godt med de seneste forskningresultater (refereret i det foregående indlæg) der viser at kvinder har fleste neurologiske "connections" på tvære mellem hjernehalvdelene, mens mænd har flest på langs af hver af de to hjernehalvdele:
Translated this means that women tend to have talents distributed over larger areas. For example, men tend to have language concentrated in the left brain, and may lose all language ability with a damaged left brain, whereas women temd to have language talents spread over both hemispheres.
   These observations are based on averages of many people. Every person is different. Some women have very specialized brains and become absent-minded experts, and some men have balanced brains and become good balanced thinkers and multi-taskers.
Det kan forklare - uden dog at legitimere - nogle velkendte arbejdsdelinger i institutioner og virksomheder, fortæller "Hiddentalents":
Hospitals are almost "run" by nurses. Specialist male doctors ask the generalist nurses what is happening with their patients.
   Secretaries are exceedingly important at keeping most organizations operating smoothly, thereby making the CEO and specialists successful.
   Most men do not seem very adept at being house-husbands, which involves keeping track of many things happening at the same time.
Kvinder er berømte eller berygtede for at være mere intuitivt tænkende end mænd. "Hiddentalents" fremhæver at "female intuition is real":
Men tend to be very narrow focused so they miss other details around them.What they pay attention to is usually what they are good at.
   A man who likes cars will walk down the street thinking about the cars parked along the road -- their make, model, history, horsepower, body rust, paint job, dollar value, etc.
Jeg kan genkende forskellen i forhold til fruens og min forskellige måde at være opmærksomme på omgivelserne på når vi følges ad på en spadseretur, for eksempel.
   "Hiddentalents"-siden går i detaljer med eksemplet:
Women with their multiple-focus brains will notice and think about many things.
   The old man on the steps looks lonely and hungry, and may have lost his job, and his shoes are untied..
   The traffic lights all are painted a dull shade of yellow that does not match the yellow of the light
   The person in front is carrying books so may be going to the library that is a block away
   The woman in the car is sitting away from the driver and frowning so they may have had an argument.
   A terrier dog is running across the lawn ....and may run out in front of the car with the unhappy couple...who may not notice the dog and run over it...and the dog may belong to the old man... and he will suddenly jump up and trip on his shoelaces...but the light is yellow so it may turn red and stop the cars in time before the dog is run over.
   She might suddenly call the dog to get its attention... which makes him stop running, and none of the accidents will happen. No one gives her credit for preventing the accident, but her husband wonders why she is yelling and why she didn't notice the Jaquar XKE in mint condition they just passed. She smiles at him, not in criticism but with understanding of his maleness, and respect for his special knowledge...yet she quietly stops to comb down the patch of wind-blown hair sticking up from his head and wishes he had worn a different shirt that matched the color of her sweater.
Jeg kan ikke lade være med at synes at der virkelig er noget om snakken - oplever stor genkendelighed her, ligesom i Lillian Egholms beskrivelser.

Så er der det med mænds og kvinders forskellige forhold til sprog og det at bruge sproget.
   At der er en forskel har været kendt længe, med kvinderne som dem der i hvert fald udvikler deres sprog tidligere, og de læser også flere romaner end mænd.
   Firkantet udtrykt i teksten:
Women talk, men grunt
Kvinder snakker, mænd grynter! Det er godt nok en generalisering, ikke mindst for sådan en type som mig som stort set har levet af sprog og sprogbrug fra mange vinkler.
   Forklaringen i følge "Hiddentalents" er følgende:
Women have a reputation for talking because, on the average, more of the female brain is devoted to language. Of course, some men also have strong language areas, and may become teachers, lawyers, and writers, but the tendency is for women to have stronger language development.
Jeg understreger igen tekstens eget forbehold: "on the average". Altså: Der er tale en gennemsnitsbetragtning.
   
"HiddenTalents"-siden tager afsæt i at forskellene i de to køns hjerner skyldes evolutionens pres for artens overlevelse, og arten er i dette tilfælde altså det stenaldermenneske - homo sapiens - som udviklede sig for omkring 200.000 år siden - eller mere:
In contrast, the right brains of men tend to be more like their animal ancestors, with skills useful for hunting and warfare ( talents needed today for driving their SUV through commuter traffic).
   Often when couples get together, the women use their strong language and generalist skills to talk in the kitchen, prepare food, and manage the party, while the pack of men in the living room grunt and scream right-brain animal sounds as they watch someone make a goal on TV sports.
   The men will also be treating the TV Remote as if it were a spear, pointing it at the TV, searching for prey (programs) as if they were deer hiding in the trees, and always looking for something better on the next mountain (channel).
Fjernebetjeningen som "et jagtspyd" - en smuk metafor.
   "Hiddentalents"-teksten uddyber den evolutionsbiologiske forklaring på hvorfor mænds og kvinders hjerner - statistisk set - er så relativt forskellige:
Human brains evolved differently for cave-men and cave-women.
Kønsforskellene i hjernens indretning og funktion som ifølge teorien har været en vigtig overlevelseskvalitet for arten, kan samtidig være et problem for det moderne ægteskab, er synspunktet:
Rather than just have people laugh at sex differences with jokes about "dumb blonds" or "boys toys" which involve ridicule, I would prefer to understand how male and female brains evolved very logically, and each has its advantages and disadvantages. I see ignorance about these male-female brain differences as the main cause of marriage problems.
Nu trækkes perspektivet helt tilbage til da vores forfædre for omkring seks millioner år siden, forlod træerne - og tvunget af klimændringer - og begav sig til fods ud på savannen
Early humans developed some unusual traits for good reasons. As the jungles of eastern Africa changed to grasslands during a long drying spell, jungle apes designed for trees were at a disadvantage in catching food. Evolution favored walking upright which allowed more use of hands and arms for using tools.
Forfattersn synspunkt er at højre hjernehalvdel er den del af hjernen som udviklingsmæssigt mest fungerer på en måde som ligner alle andre pattedyrs.
Cave-MEN evolved their animal right-brain talents, such a visual spatial, into advanced abilities in hunting, fighting, design, inventing, using tools and operating equipment.
   The left brain language tends to be less developed, ranging from grunts and shrugs to dyslexia.
Hvad førte de vilkår til af særlige specialiseringer for den mandlige hjerne? Først og fremmest til alt hvad der har med våben og jagt-redskaber at gøre:
 • Tool use led to more advancement in brain design. 
 • A sense of time was very useful in planning tools for future hunting trips.
 • Creative visual-spatial ability allowed imagining a finished spear point when looking at a chunk of flint, and the path of an imaginary spear flying through empty space to hit an animal in specific vital points if thrown at a high or low angle and at different speeds, before he threw his new spear.
 • Logical thinking solved problems of losing the spear head by notching and tying it to a shaft.
 • Language use could easily have developed to help with hunting. Pointing the hand or spear at an elephant and grunting a sound to match would associate the grunt with the object as a name.
Mens mændende udviklede en særlig jæger- og lave-redskaber til jagt-hjerne, så kunne kvindernes hjerne på det område slappe af:
However, cave-MEN developed specialized traits over millions of years that were perfect for hunters, and which ancient CAVE-WOMEN probably took for granted.
Derfor bør moderne kvinder forholde sig konstruktivt og positivt til deres mænds stenalder-jæger-hjernes udtryk, argumenterer "Hiddentalents"-siden for, og ikke bare forholde sig kritisk og negativt til dem:
However, MODERN-WOMEN, often don't appreciate the following special features of hunters that are still so important for the self-respect of many men. To criticize these traits is to criticize a husband's natural instincts and "manhood":
 • Limited language skills. For a hunter who was often alone during the hunt, language for most males didn't need to progress much beyond grunts when thinking about something when alone, shrugs as a way of quietly communicating to fellow hunters tracking a prey, and yells when the spear hits the goal...as demonstrated by men watching sports on TV today.
 • Risk-taking. Men hunting for dangerous animals had to take dangerous risks, and even the hunt itself was a gamble about finding game. The fear center in the brain decreased. Some people get a pleasure high from adrenaline, so fear emotions are replaced by pleasure emotions. This seems to be more common in men than women.
 • Tribalism. The tribe is highly important for any social animals, especially to men defending a fmaily or village. Tribal thinking in the brain attaches emotions to groups of people about who are "the good guys" and "the bad guys." This goes for both war and sports...the words "kill them" used routinely by men watching their favorite team/tribe in a competitive sport.
 • War. War is a spin-off of hunting skills and tribalism. War is like a hunt because it often brought home valuables like loot, land, women or slaves. The thrills and risks of danger of war were similar to attacking a mammoth or bear.
 • Bragging. Men would naturally brag to the world about their own hunting skills when sitting around with other hunters at the fire, or when coming home to the family and neighbors. Bragging was good in the hunting world because the stories taught the young men how to act, and brave men brought back more food for their families. Boys would want to apprentice under the best hunters, and the boys learned who were the best hunters by how much the hunters bragged. Modern men usually brag also about ownng the best car / house/ boat / TV set / computer / stamp collection / etc.
 • Non-sympathetic toward weakness. The cave-man brains would have had little encouragement to develop sympathy for the timid or weak human or animal. A weak or cowardly fellow hunter could lead to failure and starvation. A weak prey would be too easy to kill and not allow bragging about strength or bravery.
 • Works hard to make lot of money, because he knows that the wife wants a new house / dress / jewelry/ trip / furniture / kitchen remodel / etc. (Romance novels usually follow a standard theme that a woman can't be happy unless she marries a rich husband, and men know that.)
Opsummerende, bør kvinden tage nogle konsekvenser af denne indsigt om de genetiske rødder for mænds adfærd som knytter sig til vilkårene og livet som 'stenaldermand' ('cave-man') og som bevirker at han:
 • Proudly polishes his fancy car (mammoth tusk) in the driveway in full view of neighbors,
 • Grabs the TV remote (spear)
 • Shrugs or grunts an answer as of to say it's not important
 • Gambles (in moderation)
 • Races his motorcycle or parachutes off cliffs
 • Yells and screams when his team scores a goal
 • Brags about the big contract he achieved at work today
 • Works long hours to make lots of money for his wife
 • Doesn't show much sympathy when little Jimmy skins his knee
Først og fremmest: Være stolt over at have indfanget en 'rigtig mand' - citeret fra tekstens:
...the wife should be proud of catching a "real man."
'En moderne mand' som mere opfører sig som en 'stenalder-kvinde', ville 'den gang' - i de første mange hundrede tusinede - eller millioner af år - ikke have overlevet, er synspunktet:
Modern men who act differently, more like a cave-woman with feminine traits, would not have survived well in a cave-man world.
Derefter går teksten i "Hidden Talents" over til at fokusere på de træk som kendetegner moderne kvinders hjerne-indretning, men som også kan føres tilbage til vilkårene og livet som stenalderkvinde:
Cave-WOMEN evolved brains (and bodies) for talking and nurturing in a family:
 • Nurturing instinct. Most mammal babies grow fast and become independent within a year. Baby horses can walk within minutes, run within hours, and follow the herd within a day. The important point is that by next Mother's Day most female mammals give last year's baby a cold shoulder, kick him out of the nest, and give birth to the next little one. Little Bambi didn't give mom many clover leaves after getting the boot.
 • But as humans evolved larger brains, female humans had a problem -- the larger brain meant larger heads and more labor pains. Women solved the problem by organizing the first labor strike. Early cave-women began minimizing labor pains by having babies more premature with smaller heads and under-developed brains. (Too premature and the baby would die. Not premature enough and the mother would die. Nine months was the compromise agreement after a million years or so of contract negotiations.)
 • Body talents. To be successful at raising children with larger heads, women needed wide hips for birth. Cave-women also evolved a shoulder design that made it natural to carry a baby while nursing, but in the process their shoulders and arms were not as good for throwing spears (or baseballs, etc.). Cave-men idolized women who would produce lots of children so idolized wide hips and breasts. Also, if their wives were fat, that told their neighbors that the man was a good hunter. The earliest human figurines are called "fat venuses." Roman statues of "beautiful women" showed them as very plump, showing them to be from a rich class with a rich husband.
 • Management talents. This premature birth meant mom had to become domestic, good at managing a cave. Even at nine months the baby has so much growing to do before it can be kicked out of the nest that mom has to say no to the going on with the husband's "business trip" of a mammoth hunting. And mom has another baby next season, along with other children still hanging around the nest until they get married off. With many things happening in the cave, including cooking the food, disciplining or feeding the children, caring for the old people, talking with all of the people, and sewing up leather clothes, women developed management talents to juggle the many activities and people.
 • Language talents. Many family members in a cave led to lots of interaction, so women developed good language skills to manage the people and for teaching ideas to the young children. Grandmothers who told stories to their grandchildren about ancestors, legends, history and morality are a main feature of most cultures. (Grandmothers are so important for passing on skills and stories that in one First Nations group on the west coast of Vancouver Island in western Canada, "if there was not a grandmother the young woman would be given traditional medicine to prevent her from having children." -- from the nuuchahnulth.org stories)
Teksten bruger herefter meget plads på at beskrive hvordan et hjem ser ud, hvis det kun er en mand der bebor det, i modsætning til hvordan det ser ud hvis der også er en kvinde i huset.
   Beskrivelsen ser genkendelig ud. Men jeg springer det over. Det er blot en udpensling af forudsigelige konsekvenserne af de kønsmæssigt forskellige hjerner når de udfolder sig som adfærd i privatlivet.

Derefter forholder "Hiddentalents"-teksten sig til en række myter om hvad betydning det har for henholdsvis mænds og kvinder kreativitet, at deres hjerne er forskelligt indrettet. Myterne punkteres:
 
FØRSTE MYTE:
Kvinder er mere 'højre hjernehalvdel-orienterede' end mænd.
Virkelighed (1): Kvinder tenderer - gennemsnitligt set - mod at være mere 'venstre hjernehalvdel-orienterede' end mænd.
   Her kommer argumenterne i teksten der skal punktere 'myten' og underbygge 'virkeligheden':
A commonly voiced myth, usually spoken or written by women in books for women, is that "women are more right-brained than men."
   This is wrong. The evidence from strokes and injuries shows that women have more language development over more areas of the brain, as described above. Because language is a left-brain specialty, women tend to be actually more "left-brained" than men, on the average.
   Compared to the average male, women tend to have more left brain talents such as talking more, talking more intelligently and logically, and to be better at secretarial skills of keeping track of schedules, organizing file cabinets sequentially, and writing eloquently.
   Girls in school tend also to excel at language skills and history with its sequential thinking.

Her 14 år efter vil forskerne nok sige at det er i sig selv er lidt af en fordom eller en myte: Sprogfunktionen hos kvinder er forankret i begge hjernehalvdele, mens den primært sidder i venstre hjernehalvdel hos mænd.

Virkelighed (2): Mænd tenderer - gennemsnitligt set - mod at være mere 'højre hjernehalvdel-orienterede' end kvinder.
   Argumenter:
For example the right-brain spatial area is important to animals for finding food, and for humans operating equipment, designing bridges, fixing car engines, and building houses.
   Men tend to be better drivers in high-speed situations like racing where right-brain spatial sense is so important.
   Men are often very impuslive rather than logical, their language in grunts rather than perfect grammar.
   Part of the "women are right-brain" myth includes the myth that "left-brained men are more militaristic" and thus cause wars. Yes, men cause almost all wars and military operations, but it is because war is mostly a cave-man and right-brain operation, - planning, tool use, hunting skills, tribalism and visual-spatial, with little sympathy for weakness -- flying airplanes, aiming guns, deciding who is the enemy, establishing territory, sneaking around the woods, and so on.
Den moderne neurologiske forskning siger at det at mænds mentale processer og funktioner er domineret af højre hjernehalvdel, blandt andet betyder at de - statistisk set - er bedre til de kognitive opgaver som primært løses af højre hjernehalvdel, såsom visuelle og rumlig opgaver: arkitekt, ingeniør, matematiker, kunstmaler.

ANDEN MYTE: 
Kvinder har en stærk højre hjerne på grund af stærke følelser
Virkelighed: Følelses-styret adfærd er ikke forbeholdt kvinder - tværtimod nærmest.
   Her bliver de dele af hjernen som på mere jævnt dansk kaldes 'tindingelapperne' og som fagligt har navnet 'den temproale cortex' (engelsk: "temporal lobe") inddraget i argumentationen.
   De to tindinglapper er placeres om vist her:


Hvad er deres funktion så - blandt andet? 
   De to tindingelapper varetager hukommelsen - men hver sin del af hukommelsen:
The temporal lobe is the main location of memories. Language sounds and words on the left side. Music sounds and images on the right side.
   The front of the temporal lobes combine emotions to memories. As someone said, "emotions tell us how important our memories are.
Venstre hjernehalvdels tindingelap varetager den semantiske hukommelse, den der gør at vi husker enkelt-kendsgerninger, betydningen af abstrakte begreber og det generelle semantiske indhold af enkelte ord, navne og operationer.
   Man kun også give den venstre tindinglaps hukommelse navnet 'glose-hukommelsen', og den er statistisk set bedre udviklet hos kvinder ende hos mænd, hvad der forklarer at i min ungsom gik der flest piger i det sproglige gymnasium, og flest drenge i den matematiske gymnasium (svarende til at forståelse af matematik forudsætter særlig god rumlig tænkning)
   Højre hjernehalvdels tindingelap rummer det der kaldes den episodiske eller selvbiografiske hukommelse. Den er konkret, scenisk og fikseret til tid og sted og person - og hukommelsesindholdet er tæt forbundet med de følelser som 'episoden' i sin tid vækkede.
   Wikipedia definerer den episodiske hukommelse sådan her
Episodic memory is the memory of autobiographical events (times, places, associated emotions, and other contextual knowledge) that can be explicitly stated. It is the collection of past personal experiences that occurred at a particular time and place. For example, if you remember the party on your 6th birthday, this is an episodic memory. They allow you to figuratively travel back in time to remember the event that took place at that particular time and place.
Tilbage til argumentationen i "Hiddentalents": Når kvinder er 'venstre hjernehalvdel-orienterede' - statistisk set - så betyder det at de har stærkere følelsesmæssige associationer til sprog(brug) end mænd:
With strong left brain/language abilities, women will tend to put strong emotional attachments to language. This makes them very aware of emotional inuendos and meanings to what people say.
Jeg kan måske forbinde det med den gamle takt-og-tone-regel om at mænd skal føre "høvisk tale" når de omgås kvinder, og fx ikke tale direkte om sex, men helst - i første omgang - bruge eufomistiske omskrivninger og metaforer.
   Den moderne forskning siger at kvinder har en - statistisk set - større amygdala, som er det center i hjernen der styrer vores følelser og kvinders amygdala er bedre forbundet med sprogcentret end hos mænd. Derfor er kvinder bedre til at sætte ord på deres følelser.

TREDJE MYTE:
Kvinder er mere 'kreative' end mænd
Virkelighed: Kvinder er især kreative på de 'instinktive' talent-områder som modsvarer deres særlige hjerneindretning og 'wiring'; dvs på områder der har med sprog, mennesker og sociale relationer at gøre:
Women will tend to be more creative in their instinctual talent areas, such as language, people and relationships.
Det handler om fænomenet 'empati', og forskningen tyder på at mænd og kvinders evne til indlevelse i andre mennesker foregår med forskellig aktivering af de to hjernehalvdele, sådan at mænds empati er mere nøgtern og logisk isoleret venstre hjernehalvdel-orienteret), mens empati hos kvinder i højere grad også involverer følelser og dermed sandsynligvis er et resultat af et særligt god tværgående samarbejde mellem den venstre og den højre hjernehalvdel.

Selve egenskaben 'krativitet' har intet at gøre med forskellen mellem mænds og kvinders hjerners indretning. Det har først og fremmest noget at gøre med hvordan og hvor godt frontallapperne fungerer, og hvilke særlige "connections" de har til andre dele af hjernen, er synspunktet i "Hiddentalents"-teksten:
Creativity itself has nothing to do with male vs. female, it has to do with what talents or parts of the cortex are most wired to the creative "yes" patch in the frontal lobe.
Og hvad menes så med "creative "yes" patch"? Det forklares nærmere her med et eksempel der viser hvordan et sanseindtryk - lyden af en sirene - udløser en positiv handling som udspringer af frontallappens bearbejdning:
(1.) Senses go to the back of the brain, where (2.) they are analyzed for importance. For example, the back of the brain analyzes the sound of a siren by comparing it with past memories and learning, to determine what kind it is, how far away it is, and so on.
If the back of the brain determines that the siren is important, the information is passed to the front of the brain for decisions.
(3a.) The central frontal lobe is the "Yes" area, putting together plans of action. This is also the creative area to make new plans."Let's skip school and run after the fire truck."
(3b.) The lower frontal lobe above the eyes is the "No" area, which has learned inhibitions. "No, we should stay in class."
(4.) If the "Yes" impulses are stronger, then the message is sent to the "premotor" area. This is where we learn how to do things, such as sneak quietly out the door.
Men hvad er pandelappernes funktion mere generelt? Og ikke mindst i denne sammenhæng: Fungerer de forskelligt for hhv. mænd og kvinder?
   Pandelapperne koordinerer og integrerer input fra forskellige centrer i hjernen og omsætter dem i beslutninger som firkantet sagt kan være: "go" eller "no go".
   Det er også her hjernens belønningssystem sidder, og det er pandelapperne der fremkalder erindringer fra hukommelsen, og forestiller sig hypotetiske fremtidsmuligheder og scenarier.
   Dansk Wikipidia forklarer:
Frontallappen indeholder flest af de dopamin-sensitive neuroner i den cerebrale cortex. Dopaminsystem er associeret med belønning, opmærksomhed, korttids hukommelsesopgaver, planlægning og motivation. Dopamin har det med at begrænse og udvælge sensorisk information der kommer fra thalamus til det forreste af hjernen. En rapport fra National Institute of Mental Health viser at en gen-variant der reducerer dopamin-aktivitet i den præfrontale cortex har en sammenhæng med dårligere præstationer og ineffektivitet i hjernen under igangværende hukommelsesøvelser og en større risiko for skizofreni.
En engelsk kilde http://www.shockmd.com beskriver pandelappens funktion sådan her:
Frontal lobes is the shorthand for the prefrontal cortex. It’s an important part of the human brain, the conductor of the large orchestra called the brain. It’s the seat of our executive functioning. Executive function relates to abilities to differentiate among conflicting thoughts, determine good and bad, better and best, same and different, future consequences of current activities, working toward a defined goal, prediction of outcomes, expectation based on actions, and social “control” (the ability to suppress urges that, if not suppressed, could lead to socially-unacceptable outcomes).
Nyere forskningsresultater peger på at fx "paniksystemet" i hjernen som involverer frontallappernes forbindelser til amygdala (den del af hjernen som følelserne udspringer af), er forskelligt for mænd og kvinder:
Women process threats and aggressive stimuli different than men, differences in the activation of brain regions participating in the fear circuitry. This might be an important factor contributing to the increased likelihood of women to develop panic disorder compared to men. If in women activation differs in parts of the fear circuitry, this could explain the gender difference in prevalence of the panic disorder.
Tilbage til "Hiddentalents"-teksten som altså postulerer at 'kreativitet' i sig selv ikke er afhængig af køn, men at kreativitet inden for specifikke områder eller domæner har noget at gøre med hvor god elle dårlig forbindelsen er fra den præfrontale cortex (frontallapperne) og til de specifikke centre i hjernen som er aktive fx ved musik-udøvelse. Og det kan have noget med kønsforskelle i hjernen at gøre:
If there are strong connections between the creative frontal lobe and music sounds, then the person will tend to be strong at imagining new patterns of music sounds, and have a career as a composer.
  However, because women tend to have stronger left-brain language development, they will naturally tend to have stronger creative connections to language and people talents.
Herefter opregnes de områder hvor kvinder i kraft af hjernens særlig indretning hos dem, statistisk set, er særligt kreative:
 • Creative planning for events of all kinds, (parties, conventions), buinsess operation, nopn-profit organizations, organizing people in any situation, managerial
 • Creative writing, especially about people and relationships, romance stories
 • Creative storytelling, a classic grandmother role in most cultures
 • Creative acting, combining women's talents for language,. people awareness, and intuition.
 • Creative "cave" interior decorating, moving the furniture or mammoth bones around and repainting
 • Creative ideas about other people when talking with other women (the source of the "gossip" idea) and imagining romance or matchmaking
Her over for gøres der i "Hiddentalents"-teksten kort proces med at opregne de særlige områder hvor mænds hjerneindretning favoriserer deres særlige kreative udfoldelsesområder:
Men will tend to have more creativity with standard animal visual-spatial talents in the right-brain.
   These are very important for human tool-using activities, such as hand tools, construction, engineering, invention, architecture, operating equipment, weapoins, strategic thinking, as explained above,
Her slutter jeg med at referere fra "HiddenTalents"-siderne. 
   Jeg synes denne her gennemgang peger på at hvis man vil videre i forståelsen af forskelle mellem kønnene når det gælder kreativitet, så man man ind i det felt i neuroscience-forskningen hvor man interesserer sig for forskellige "cognitive styles".
   Det står der en del om i følgende relativt nye bog: The New Executiv Brain - Frontal Lobes in a Complex Work" - Elkhonon Goldberg.
   Som jeg vender tilbage til ved først givne lejlighed ....

(fortsættes)