Sider

søndag den 23. juli 2017

Jagten fortsætter - på Harald Henriksens klintemotiv i to af hans gipsplade-farvetryk

I det foregående indlæg forsøgte jeg at finde ud af hvilken ler-klint der kunne være motivet til de to farvtryk lavet med gipsplader som Harald Henriksen producerede i 1948, en teknik han eksperimenterede med i nogle få billeder i 40´erne.

Anledningen var at jeg havde anskaffet mig et billede som jeg først troede jeg allerede havde - fordi motivet var næsen identisk, men som - viste det sig - var større, med flere detaljer og farvenuancer end det tryk der hang på min væg i forvejen. 
   Og selv om motivet var nogenlunde det samme, så var der en 'sektion' mere med af klinten i den større version, og skyerne på himmelen var også aftegnet meget tydeligere i det nyerhvervede tryk.

Mit først tryk - 21 x 28 cm
Det nyerhvervede større tryk: 39 x 49 cm

Jagten endte i første omgang med at jeg følte mig overbevist om at motivet var Lundsgård Klint ved Kerteminde, et motiv han faktisk havde brugt i en af sine tidligere akvareller, dog kun placeret i landskabets baggrund:

Harald Henriksen: Kerteminde Klint

Der er imidlertid kommet et nyt overbevisende forslag fra sønnen Hans' frue der har noteret at motivet kunne være det samme som J.Th.Lundbyes berømte og monumentale ‘Kitnæs klint‘ fra 1843:

J. Th. Lundbye: En dansk kyst. 1842-43.

Motivet til klinten i maleriet formodes at være den nordvendte Kignæs-skrænt i den nordlige ende af Færgelunden på østsiden af Hornsherred ud for Frederikssund by.

I bogen Nordsjællandsminder af Godfred Hartmann, side 109, beskrives hvordan Lundbye i sommeren 1842 sidder ved skrænterne af Kitnæs ved Jægerspris og gør forstudier til det monumentale værk – et nationalt stykke – han ville male. Det blev til mange skitser, og han beskrev trofast sin færden i sin dagbog: “Jægerspris Færgegaard, den 20. Juny. Vi tog over med Færgen, og jeg malede strax en lille Skizze henne ved Klinten."
J. Th. Lundbye: Fosrstudie til 'En dansk kyst'

Hvis man har svært ved at genkende klinten på Harald Henriksens to snit - fra J. Th. Lundbyes maleri, så må man bare konstatere at Lundbye har taget sig nogle gevaldige kunstneriske friheder i den endelige version, som det næsten et år at færdiggøre.
   Et foto af klinten, taget for nogle år siden af Haralds søn, viser motivets reelle proportioner.

 Foto af klinten ved Kitnæs, 2008 

Der er flere  gode argumenter for at det er den klint der også er motivet for Harald Henriksens gipsplade-snit:
  • At der faktisk i horisonten til venstre i Harald Henriksen trykkene kan ses en kyst som også ses både i fotoet og i de to Lundbye-malerier oven for.
  • At Harald Henriksen i mange år har malet både akvareller og træsnit med Hornsherred-landskaber som motiv, især landskabet omkring Bramsnæs Vig.
  • At Harald Henriksen var en stor beundrer af J. Th. Lundbye, og i andre af sine billeder med klinter også har valgt steder som J. Th. Lundbye ligeledes har brugt som motiv: Røsnæs-klinterne.
Her to Lundbye-skitser af Røsnæs-klinterne:


Her nogle af Harald Henriksens akvareller med motiv fra Røsnæs-klinterne:


Jeg nævnte i det foregående indlæg om 'jagten' at Harald Henriksen var inkarneret friluftsmaler, og at han stort set altid malede sine akvareller on location. 
   I et af de fotos jeg har lånt fra hjemmesiden som viser ham sidde udendørs og male en af sine akvareller, kan man (måske) se ham male det motiv som jeg har hængende derhjemme:

Harald Henriksen: Maj i Høsterkøb, 1944

Harald Henriksen maler ude i naturen, 1948

Årstallene passer ikke, og baggrunden for frugttræerne er heller ikke den samme. Men alligevel ... Vi er tæt på.