Sider

søndag den 13. april 2014

Særlige evner (3) - ægte savant eller 'bare' almindelig hukommelsesatlet

I de to foregående indlæg om "særlige evner" har jeg fokuseret på den type personlighed som fagligt dækkes af begnelsen 'savant', som ifølge fagfolk ikke er en 'diagnose', men et 'syndrom'.
   Det betyder at man ikke betragter 'savanter' som mentalt eller psykisk syge, men som nogen der er kendetegnet ved en bestemt helt usædvanlig kombination af relativt dårlige eller svage evner på et bredt felt af egenskaber og så helt ekstraordinært gode evner inden for et enkelt snævert område, men altså evner som altid er knyttet til en usædvanlig såkaldt eidetisk eller fotografisk hukommelse:
  • i forhold til det at tegne efter erindringen så det ligner eller mimer motivet i detaljer,
  • i forhold til det at lave kalenderudregninger,
  • i forhold til det at spille musik med absolut gehør efter fx en enkelt eksponering for musikstykket,
  • i forhold til det at læse store mængder tekst og kunne genkalde sig det læste uden fejl,
  • i forhold til at kunne lære nye sprog nogenlunde flydende på meget kort tid.
Et af de navne som går igen i litteraturen om savanter, er journalisten og hukommelsesekvilibristen Solomon Shereshevsky hvis særlige personlighed og usædvanlige evner er beskrevet af en forsker hvis navn jeg kender godt fra mine tidligere studier inden for psykolingvistik og neuroscience, den russiske neuropsykolog Alexander Luria.
   Luria skrev en hel bog om casen Solomon Veniaminovich Shereshevsky (1886–1958) med titlen "The mind of a mnemonist: a little book about a vast memory", en bog der udkom så sent som 1987.
   
Wikipedia definerer den faglige term 'menmoist' sådan her:
The title mnemonist (derived from the term mnemonic) refers to an individual with the ability to remember and recall unusually long lists of data, such as unfamiliar names, lists of numbers, entries in books, etc. Mnemonists may have superior innate ability to recall or remember, or may use techniques such as the Method of loci.
Det der umiddelbart fanger mig ved Shereskevsky, er at han - ud over at have en fabelagtig evne til at huske - beskrives som multi-synæstetiker, og at han selv ser det at han er så god til at huske, som noget der har med hans synæstesi at gøre.
   Wikipedia fortæller:
Shereshevsky participated in many behavioral studies, most of them carried out by the neuropsychologist Alexander Luria over a thirty-year time span.
   He met Luria after an anecdotal event in which he was told off for not taking any notes while attending a work meeting in the mid-1920s. To the astonishment of everyone there (and to his own astonishment in realising that others could apparently not do so), he could recall the speech word by word.
   Along the years Shereshevsky was asked to memorize complex mathematical formulas, huge matrices and even poems in foreign languages and did so in a matter of minutes. Despite his astounding memory performance, Shereshevsky scored no better than average in intelligence tests.
   On the basis of his studies, Luria diagnosed in Shereshevsky an extremely strong version of synaesthesia, fivefold synaesthesia, in which the stimulation of one of his senses produced a reaction in every other. For example, if Shereshevsky heard a musical tone played he would immediately see a colour, touch would trigger a taste sensation, and so on for each of the senses. The images that his synaesthesia produced usually aided him in memorizing. For example, when thinking about numbers he reported:
   Take the number 1. This is a proud, well-built man; 2 is a high-spirited woman; 3 a gloomy person; 6 a man with a swollen foot; 7 a man with a moustache; 8 a very stout woman—a sack within a sack. As for the number 87, what I see is a fat woman and a man twirling his moustache.
Shereshevsky har tydeligvis - blandt andre - den form for synæstesi som kaldes 'tal/bogstav-personifikation' ('ordinal-linguistic personification') som også et af mine børnebørn har - og har beskrevet for mig som man - blandt meget andet om synæstesi - kan læse i dette indlæg:
http://petersudsigt.blogspot.dk/2013/02/synstesi-hos-frisren-i-familien-og-i.html
En af pointerne i det indlæg er at for nogle personer har deres synæstesi den fordel at det gør det meget nemmere for dem at huske, fx. datoer eller musiknumre, dvs de synæstetiske koblinger fungerer som en slags naturlig og automatisk form for mnemoteknik, som flere også fortæller at de oplever som "en gave".

Wikipedia fortsætter artiklen om Shereshevsky med følgende kryptiske formulering:
Luria did not clearly distinguish between whatever natural ability Shereshevsky might have had and mnemonic techniques like the method of loci and number shapes that "S" described
Sagt lige ud, så ligger der lidt af en kritisk 'bombe' i den formulering, nemlig spørgsmålet om Shereshevsky var 'en ægte savant' - eller en meget dygtig 'hukommelseskunstner' der 'bare' udnyttede kendt menmoteknik til at booste sin hukommelse.

Men betyder det noget? - kunne man spørge. Uanset hvad, så var hans hjerne og han evner vel ekstraordinære?
   Jeg har ikke læst Lurias bog om Shereshevsky, og jeg har heller ikke - endnu - læst bøgerne af den savant, Daniel Tammet, som hele det her tema om "særlige evner" startede med, igangsat af at jeg havde set en timelang tv-dokumentar fra 2006 hvor Tammet var hovedperson.

Men de to mænd ligner, så vidt jeg kan se, hinanden - ved at de begge er multi-synæstetikere, og ved at de er velformulerede og mindst lige så intelligente som gennemsnittet, dvs. uden de mentale og/eller fysiske handicaps som ellers kendetegner de fleste savanter.
   Og nu har jeg så fået slået op i den bog jeg havde en svag erindring om havde fortalt Daniel Tammets historie, nemlig Joshua Foer: "Moonwalk med Einstein".
   Og rigtig nok: Beskrivelsen af Tammet fylder det meste af et kapitel med titlen: "Den lille Rain Man i os alle".
  
"Moonwalk med Einstein" handler jo om de særlige husketeknikker som såkaldte  'huskekunstnere'/'hukommelsesateleter' har brugt siden oldtidens Grækenland, hvor disse teknikker til at booste hukommelsen blev beskrevet første gang. Og blandt hvilke den mest centrale teknik er udnyttelsen af såkaldte "hukommelsespaladser", det som Wikipedia kalder 'the method of loci'.
   Bogens pointe er at disse teknikker kan læres af alle nogenlunde normalt begavede mennesker, og Joshua Foer beviser  påstanden ved selv at lære sig at mestre mnemo-teknikkerne så godt på et år at han vinder 'amerikamesterskabet i hukommelse'.

Spørgsmålet som Foer stiller sig - og også stiller til Daniel Tammet selv ved flere interviews - er om han virkelig er en savant (dvs hans hjerne er helt unik), eller om han 'bare' er et forholdsvis almindeligt menneske med en normal hjerne som har en - tilsyneladende mirakuløst - god hukommelse - blot fordi han har lært sig de menmoteknikker som alle almindelige hukommelsesatleter kender og gør brug af - fx ved årlige hukommelsesmesterskaber både i Europa og USA.
   Hvis det sidste er tilfældet, er Daniel Tammet en "snyder" - og i øvrigt ikke særlig interessant, og fx slet ikke værd at lave en hel dokumentarfilm om. Det er den konklusion Joshua Foer - journalistisk veldokumenteret - kommer til i sin bog. 
   Hvis det første er tilfældet - at Tammet er en veltalende, intelligent og reflekteret ægte savant, så er han helt unik - og dermed også ekstremt interessant for hjerneforskningen - og værd at lave dokumentarfilm om.

Og det er det spørgsmål som Wikipedia så også rejser i forhold til Solomon Shereshevsky som Alexander Luria gjorde til hovedperson i bogen "The mind of a mnemonist".
   Af Wikipedias artikel om Shereshevsky tyder noget på at han også havde en form for autisme kombineret med sin synæstesi. 
   Og i hvert fald har synæstesien ikke kun været en gave og en hjælp til at huske, men også et problem i hans forhold til de ledsage-impulser - billeder og forstillinger på den indre skærm - som hans synæstesi-inficerede hjerne producerede, aktiveret af indtryk fra omgivelserne eller fra det han læste:
He had an active imagination, which helped him generate useful mnemonics. He claimed that his condition often produced unnecessary and distracting images or feelings. He had trouble memorizing information whose intended meaning differed from its literal one, as well as trouble recognizing faces, which he saw as "very changeable". He also occasionally had problems reading, because the written words evoked distracting sensations. Things were far worse when he, for example, ate while reading.
   An example of the difficulties he faced in daily life:
   One time I went to buy some ice cream ... I walked over to the vendor and asked her what kind of ice cream she had. 'Fruit ice cream,' she said. But she answered in such a tone that a whole pile of coals, of black cinders, came bursting out of her mouth, and I couldn't bring myself to buy any ice cream after she had answered in that way ...   
Samtidig med at Shereshevsky altså var fænomenal til at huske, og han tilsyneladende havde lært at bruge sin synæstesi som menmoteknisk hjælp så han kunne optræde som hukommelseskunstner, så havde han - paradoksalt nok - også problemer med at glemme.
   Der kunne derfor opstå en slags forstyrrende interferens mellem 'gamle erindringer' og de serier af tal eller tekster han aktuelt skulle demonstrere at han kunne reproducere korrekt efter kort tids eksponering:
His memories were so strong that he could recall them after many years. After he discovered his own abilities, he performed as a mnemonist; but this created confusion in his mind. He went as far as writing things down on paper and burning it, so that he could see the words in cinders, in a desperate attempt to forget them, though some mnemonists have speculated that this could have been a mentalist's technique for writing things down to later commit to long-term memory. Reportedly, in his late years, he realized that he could forget facts with just a conscious desire to remove them from his memory, although Luria did not test this directly.

Det her fører så over til et følgende blogindlæg hvor jeg fortæller om den særlige evne - eller det særlige syndrom - som nogle mennesker har: at kunne huske - og kunne fortælle - hvad der skete og hvad de oplevede hver eneste dag i deres liv - og ikke at kunne blive fri for eller lade være med at huske det: 'hyperthymesia'  eller som det også kaldes: 'highly superior autobiographical memory' (HSAM).