Sider

torsdag den 15. november 2012

Det indre spil om at udøve musik og om at blive bedre til at skrive - uden blokeringer

I de sidste par uger har jeg høstet mange flere sidevisninger af to indlæg end normalt. Jeg skal faktisk mere end et år tilbage før jeg finder indlæg der har haft flere. Det er indlægget om 'skriveblokeringer', og indlægget om  'selvindblanding' - om det mentalt at gå i vejen for sin egen kreative udfoldelse':
http://petersudsigt.blogspot.dk/2012/11/skriv-sundere-om-skriveblokeringer-og.html
http://petersudsigt.blogspot.dk/2012/11/om-selvindblanding-om-det-mentalt-at-ga.html
De handler jo delvist om det samme, og i dem begge er der referencer og paralleller til Tim Gallways tænkning som den kommer til udtryk i hans bøger med den fælles titelstart "The Inner Game of ...".  
   Det er i de første bøger han udvikler teorien om den effektive coaching, som meget firkantet sagt går ud på at lære sportsfolk at blive bedre til at udøve deres sport, ved at fokusere på og observere kroppens naturlige måde at performe på, og dæmpe eller slukke for den indre stemme der hele tiden er bekymret og forholder sig til egne langtidsambitioner og andres forestillede forventninger. Det kaldes også for mental træning, blandt sportsfolk
   Et oplysende citat fra Wikipedia-artiklen om Tim Gallwey:
In every human endeavor there are two arenas of engagement: the outer and the inner. The outer game is played on an external arena to overcome external obstacles to reach an external goal. The inner game takes place within the mind of the player and is played against such obstacles as fear, self-doubt, lapses in focus, and limiting concepts or assumptions. The inner game is played to overcome the self-imposed obstacles that prevent an individual or team from accessing their full potential.
Men sport er én ting, kunst og kreativ skrivning noget andet. Og manden har efter sigende haft mere succes inden for uddannelse af erhvervsledere end af sportsfolk. Man kan naturligvis med nogen ret hævde at når sport er bedst, så er det en kreativ aktivitet - en form for kroppens kunst. Men alligevel.

Jeg er lige nu mere interesseret i om og på hvilken måde man kan overføre "the inner game"-tænkning til mere oplagte kreative aktiviteter som musik eller skrivning.
    Og sidst jeg var inde på det spor, fandt jeg en bog som Gallwey har været mentor for, men skrevet af en anden: 'The Inner Game of Music' - af Barry Green. Han er en musiker og musiklærer der blev så inspireret af Gallwey at han begyndte at overfore hans principper til sin egen undervisning af musikelever. Og til sin egen musikudøvelse.

Barry Green fremhæver at for at kunne spille det det indre spil om musik, så skal man øge opmærksomheden omkring tre mentale og kognitive forhold: awareness, will, trust. 
   Altså på dansk...
OPMÆRKSOMHEDVILJETILLID
For mentalt at blive bedre til at udøve musik, så må man træne og udvikle disse tre "skills" - sat i forhold til det man i forvejen gør som musiker.
  Om 'awareness' skriver han at det er det helt centrale for "naturlig læring":
When we are simply aware, without judgement, of the degree to which the outcom of our acts matches our intention, at natural learning takes place. That´s the way we learned to walk, after alle. But when our judgements come into play, we usually try to figure out 'what went wrong', and then overcompensate for our errors. This often causes us to tighten our muscles and increase our overall body tension. We 'try too hard, and this produces  more errors the next time around.
Awareness, then,  means simple awarness of what is happening, before the 'rush to judgment' takes place.
Nu kan det engelske ord 'awareness' oversættes til andre danske udtryk end 'opmærksomhed': 'fokus', eller 'bevidsthed' for eksempel. Fokuserethed eller bevidsthed om hvad der sker med dig selv her og nu når du udfører en handling - uden et filter af forforståelser, fordomme, kategoriseringer og vurderinger som ellers automatisk aktiveres når vi forholder os til vores egne handlinger og gøremål.
   Nogen taler også om "åben tilstand".

Om 'vilje' skriver Barry Green:
Will works throug trial and error. It uses the feedback that awareness gives to improve its aim. In musical terms, you make use of will skills to decide what you want to play and how to play it, and in gradually shaping your performance closer to the idal. (...) I is will that sets a goal, moves directly towards it, and then resets its sights to come closer to acomplishing the goal next time around. 
Uden et mål om at blive bedre - og viljen til at nå det, så er der ikke noget til at styre og fokusere opmærksomheden mod og efter, og ikke noget at bruge den umiddelbare feedback til som du automatisk får når du har prøvet noget og det kun delvis er lykkedes.

'Trust' - tillid - er den tredje egenskab du skal mobilisere for at kunne spille og vinde det indre spil om musik:
It takes trust to allow simple awareness to take place, without imediately bombarding yourself with criticisms and judgements. It takes trust to explore the will's trial and error apporach. Above all, it takes trust in our inner resources for to tap into them and so perform our bedst.
   Trust may sound lik a hard quality to muster up. It isn´t; your early successes at the inner game will bring you the confidence you need. 
'Trust' kan i mange inner-game-sammenhænge oversættes til 'selvtillid'.
   Så selv om noget ikke lige lykkes alt for godt i første, andet og tredje forsøg, så skal du have selvtillid nok til at det vil det så i fjerde, femte eller sjætte forsøg. Blot du har viljen og fokusere på det der sker og det du - dvs. din krop og din underbevidsthed - gør her og nu.

For inner-game-tænkningen er det sammenfattende paradoksale nøgleord: 'relaxed concentration' - afslappet koncentration. Når opmærksomhed, vilje og tillid arbejder mentalt sammen, så lærer man og udvikler man sig på den "naturlige måde" - ligesom når man lærer sprog eller lærer at cykle.
Each time yo play the Inner Game, you wil increase your skills a little more in each area. This in turn will result in af improved outer game performance, hightened learning and greater enjoyment. A balance of the three skills will lead you into the state of relaxed concentration that we talked about earlier - and which we see in great athletes like Kareem Abdul-Jabbar and famous performers like Stephane Grapelli.
Relaxed concentration lyder præcis som beskrivelsen af en meditativ tilstand. 

Bogen 'The Inner Game of Music' går derefter over til systematisk at give musikalske awareness-øvelser, will-øvelser og trust-øvelser. Dem vil jeg ikke refere her, men gå over til det med at skrive og det indre spil omkring skriverier og hvor nemt eller hvor hårdt det er at skriv (godt).

Det er ikke helt indlysende at man direkte kan overfører "the inner game"-tænkningen fra områder hvis performance er motoriske som tennis, golf, skiløb - og musik - til det at skrive.
   Der indgår jo observation af en selv og af andre når du performer disse fysiske aktiviteter, men skrivningens performance foregår jo inde i hovedet - så kun det færdig resultat "the outer game" - kan iagttages. Som fodbolden der er kommet i mål, eller golfbolden i hul, eller serveesset eksekveret i tennis. Men vejen til målet er usynlig.

Jeg googler og finder et blogindlæg af skribenten Robert Twigger: 'The Inner Game of Writing'.
   Jeg synes det er begavet, sjovt og kreativt tænkt og skrevet. Og han har faktisk fat i en lang ende når han skriver at vi kan lære at skrive (bedre) ved at skrive af efter de gode forbilleder. 
   Twigger tager så at sige Tim Gallwey på ordet - helt bogstaveligt. Og kropsliggør fysisk det at blive bedre til at skrive ved at kopiere forbillederne. 
   Læs bare her:
Without reflection we say we learn from experience, by doing. Actually we practise through doing, we gain mastery through doing. But we learn by watching.
   This was the great insight of Timothy Gallwey’s book the ‘Inner game of tennis’. In fact he was rediscovering what has been known in Japan and other countries for millennia: that by increasing awareness of what you do and what others do leads to learning. By watching others and having a method of watching yourself you learn. Automatically. We have this funny idea, no doubt a product of school, that we need a verbal instruction to prompt us to learn anything. Totally wrong. We learn silently and immediately by watching. I saw one of my godsons doing cartwheels in the small gardenless apartment he lives in. I asked his mother, "who taught him.“ She said, "he taught himself - by watching video games.”.
   What has this to do with writing?
I think we learn by watching how others write. By reading you mean?
   Nope. I think reading is a pretty poor way of learning to write. If it wasn’t wouldn’t all those eggheads who study literature be great writers?
   I think we watch other writers by simply COPYING paragraphs/stories/chapters/entire books. Evidence: Robert Louis Stevenson, Raymond Chandler and Hunter S. Thompson. Stevenson copied out work by Walter Scott. Chandler copied dialogue and paragraphs from crime writers he admired. Thompson typed out the whole of Fitzgerald’s Great Gatsby and the whole of The Sun also Rises by Hemingway.
   My only copying was limited to some paragraphs from Evelyn Waugh’s travel books. But what I did do at an early age was act as the copyist for poet and writer Steve Micalef, the founder of Punk Fanzine Sniffin’ Glue. He’d dictate a story and I’d write it down. I learnt more in a few days doing this than in years of reading and scribbling on my own. I have also taken a book I enjoy and writen an outline for it – to see what an outline for a great book looks like and to see how the author achieved his effects. 
   How useful are a bunch of tips? Well I find they can be very useful indeed at getting you back on track, stimulating a new idea, helping a new approach. The tip of always exaggerating characters has been a great help to me when I’ve been stuck with dialogue or a good scene. But tips won’t get you all the way. I think the inner game can
   So after you’ve read a book you admire just copy out a favourite paragraph or two. Maybe an entire story. You’ll be surprised that some of the writer’s DNA will enter into you. You’ll feel that you own his style in some way.
Det at kopiere afsnit fra bøger man synes er gode, svarer jo klart til at synge med på en sang man holder af når man vil lære at synge den. Eller til det som alle malerkunstnere in spe opfordres til at gøre: Kopiere de gamle mestre. Eller at man lærer en arbejdsrolle - fx som lønforhandler - ved at spille rollespil hvor man forhandler som var det virkeligt.
   Forklaringen på at Poul Martinsen var et fabelagtigt dramaturgisk naturtalent når han producerede sine mange forskellige tv-dokumentarer og -reportager, fandt jeg i hans efter-skoletid-job i gymnasiet: Han var biografpiccolo og var så at sige tvangsindlagt til i flere år at se et utal af biograffilm, hver af dem mange gange. 
   Så kunne han lære det, kunne han! Learning by watching - again and again and again.
   
Og jeg har faktisk her på bloggen haft en tilsvarende erfaring. Fordi jeg citerer så meget, så skal jeg jo for det meste skrive af fra de fagbogsforfattere jeg har læst og referer til. Eller skrive af fra de avisartikler hvis kreative sprog jeg fremhæver og analyserer. 
   Jeg har klart mærket at det har stimuleret min skrivelyst og min skrive-energi. Det glider nemmere og nemmere. Selv med svære emner. Over 500 indlæg er det blevet til siden jeg begyndte på blogskriveriet i marts 2010.
   
Men: Det er ikke sikkert man behøver at skrive af, som Robert Twigger foreslår. Det kan meget vel være at det er lige så godt at læse noget af den tekst højt som man er begejstret for. Så man får tonen - stemmen - indplantet i taleorganernes motoriske system. Eller man kan sikkert med fordel kombinere de to kopi- og repetitionsmetoder.

At man lærer effektivt og naturligt ved at imitere, simulere, kopiere og repetere, hænger jo smukt sammen med den viden vi har om spejlneuronernes funktion, som jeg har skrevet meget om i tidligere indlæg. 
   Spejlneuronerne aktiveres både ved at se andre gøre en bestemt handling, ved at vi selv gøre den samme handling, og ved at vi forestiller os eller tænker på at udføre den handling. Og er handlingen forbundet med følelser, så aktiveres de også via spejneuronerne.
   Så de vil være aktiveret både når vi skriver af, og når vi læser op - af en tekst vi er begejstret for. Der er faktisk neurovidenskabeligt belæg for det når Robert Twigger slutter sin artikel: "You’ll be surprised that some of the writer’s DNA will enter into you. You’ll feel that you own his style in some way."
   Indlægget kan du finde her, hvor der også i arkivet på siden findes en lang række indlæg fra andre forfattere med beretninger om de forskellige tricks de har for at komme op i omdrejninger med skriveriet - eller til direkte at overvinde skriveblokeringer:
http://www.roberttwigger.com/how-to-write-and-get-published/2010/11/25/inner-game-of-writing.html