Sider

fredag den 19. august 2011

Længe leve håndskriften

Information bragte for nogle uger siden en artikel der fortalte at Staten Indiana som den første stat i USA holder op med at undervise skoleelever i at skrive i hånden. I stedet skal de lære at skrive via computerens tastatur.
   Ifølge artiklen havde beslutningen skabt ret vild debat over hele USA, men andre stater overvejede at følge i Indiana-statens fodspor.

Kan man mene noget om det? 
  Ud fra det man ved om spejlneuroner, deres nødvendige funktion for at forstå andres og udføre egne formålsbestemte handlinger og deres betydning for at man kan lære genne imitation, så er det en pædagogisk katastrofe.

Spejlneuron-systemet har den funktion at det aktiveres både når man selv udfører en handling og når man ser andre udføre den samme handling. Det vil sige at når man lærer at skrive, så indkodes der et motorisk program i hjernen der er aktivt både når man selv skriver, når man ser andre skrive, og når ser nogle skrevne bogstaver og man læser noget der er skrevet.
   Det der sker er, at man skærer forbindelsen over mellem kroppens motorik og de mentale skrive/læse-færdigheder. Der vil hos de børn ikke være nogen fysisk overensstemmelse mellem de linjer og den form øjet ser når det læser et bogstav, og det hånden udfører når det skriver det - idet det blot vil være et tastetryk på en tast med bogstavet på.
   Og det vil sandsynligvis skade mulighederne for at forstå hvad man læser.

Sandsynligvis foregår der nemlig det når man læser, at forståelsen af det læste sker gennem simulation af at man skriver det  og simulation af at man udtaler det. "Simulation" betyder at spejlneuronerne er aktive som hvis man skrev eller læste højt, men uden at de omsættes i handling som de repræsenterer, deres eksekvering bliver hæmmet, så at sige.
   En analogi: Forholdet mellem spejlneuronerne og de handlinger som de repræsenterer i hjernen og kan være med til at eksekvere, er at ligne med forholdet mellem noderne til et musikstykke og så udførelsen af det på et instrument.  
   Hvis noderne slet ikke er indskrevet i hjernen, så kan fingrene heller ikke beordres til at spille dem på klaveret.

Et citat fra en artikel i en bog om effekten af forskellige måder at lære at skrive på:
Handwriting can be conceptualized as a perceptual-motor skill in which the perceptual component pertains to the letter shape and the motor component to the movement producing the letter trajectory. As the goal is to enable children to acquire fast and legible handwriting, a failure in this learning process is often associated, if not inevitably, to poor school performance. Fayol and Miret (2005) have shown, for example, that children with poorer graphic skills performed worse in a dictation test. Thus, failure in learning to write letters involves negative consequences at the highest level of cognitive processes involved in text production (Olive, Favart, Beauvais, & Beauvais, 2009).