Sider

søndag den 22. januar 2012

Den djævelske odder og i paradisets have.... eksemplarisk eksempel på universelle narrative skemaer i et læserbrev

Jeg har i mange år haft et lyd-eksempel fra DR´s Båndværksted-udsendelser i starten af 80´erne der var eksemplarisk til at vise at berettermodel og aktantmodel som grundlæggende indholds- og form-strukturer i narrativ storytelling, ikke var noget Kloge-Åge-dramaturger havde opfundet, men noget der sandsynligvis var universelt, og noget som alle børn fik implanteret som kognitive skemaer inden de var 4-5 år. Og derefter beherskede.
   Du kan se eksemplet citeret i De levende billeders dramaturgi, bind 2: TV, s. 106 ff. : "Den arbejdsløses historie".

Det er sådan set ikke svært at dokumenterer disse skemaer i mange medier og sammenhænge, i fx gode tv-indslag. Eller i avisnotitser og vandrerhistorier.
   Men at disse narrative skemaer også eksemplarisk kan være styrende for fx et læserbrev, har jeg ikke haft i min samling. Før altså Politikens bagside den 13. januar havde et affotograferet læserbrev fra en lokalavis i Silkeborg.
   Læserbrevet er, fortæller manchetten, en reaktion på en positivt vinklet artikel i lokalavisen den 4. januar om "kommunens guidede oddertur", sandsynligvis ledet af en lokal naturvejleder.
   Det er helt naturligt bygget op efter berettermodellen:

Anslag:
Kære Silkeeborg kommune.
   Vi takker for, at I er en gode ved os ældre. Men sæt jer lidt mere ind i den smukke natur, vi har omkring os. Vi har her hos os en bitter erfaring med odderen, som I er så glade for.
Præsentation:
Vi bor på en dejlig grund på Almindvej med en gammel have og en stor dam med åkander og så videre. Vi har nydt vores otium her siden 1990.
Uddybning:
I dammen havde vi flere hundrede guldfiks, som vi fodrede med daggammelt brød. Jeg havde sat tre andre huse op til vildænder, der kom her og rugede mange ællinger ud. De kom op i gården, og det var underholdende for os at opleve.
Point of no return:
Men så sket det forrige vinter, at der kom is på dammen. I kanten var der et tykt lag sne med vand under.
Konfliktoptrapning:
Vores søn og jeg undrede os over et hul i sneen ned til dammen, og der var mange  spor i sneen derfra.
   Da foråret kom og is og sne var væk, så vi at alle fisk var værk. Og vildænderne turde ikke være i dammen.
Klimaks:
Vi var enige om, at det var det djævelske, udanske rovdyr, odderen, der havde ødelagt livet i vores smukke have og dam.
Udtoning:
(Det er vores bitre erfaring med den onde udenlandske odder)
Udtoningen er min tilføjelse, som godt kunne være strøget af redaktionen.

Aktantmodellen:
  • Subjket: Brevskriveren (med sin have og dam)
  • Objekt: Ønske om et fredeligt og idyllisk otium
  • Modstander: Den onde odder - og kommunen som støtter den
  • Hjælper: En dam med guldfisk og ænder der føder ællinger
Lige efter bogen.
   Og sproget er ægte erfaringssprog.
  

Ingen kommentarer:

Send en kommentar