Sider

søndag den 5. september 2010

'Monstermaster' - når blendede udtryk kan flytte eller skabe holdninger

Politiken søndag. PS, s. 2. 'Korrespondenterne'. Rubrik: "Nej til monstermasterne". Reporter fra Norge: Björn Lindahl, Oslo.
   Historien fortæller at den socialdemokratiske regerings plan om at placere højspændingmaster og -ledninger igennem det norske landskab for at skaffe nødvendig elektricitet frem til Bergen, er blevet udsat for så meget kritik at det må droppes. To måneder efter at forslaget var lanceret, besluttede regeringen Stoltenberg sig for at skrinlægge planerne, fortæller artiklen.
   Masterne skulle stå langs Hardangerfjorden som er "norsk nationalsybol" 8 (se kopi af maleri nedenfor). Citat:
Projektets modstandere fik en genial ide, nemlig at omdøbe højspændingsmasterne til 'monstermaster'. Ideen kom fra den tidligere forsvarsminister Kristin Krohn Devold, som i dag er formand for Den Norske Turistforening. DNT arbejder først og fremmest for at forsvar norske vandreres interesser. Modstanden mod masterne er æstetisk. Nordmændene vil helt enkelt ikke se stålmaster og ledninger,når de vandrer i et af Norges mest naturskønne områder. Krista Krohn fortæller, at hun blev inspireret af vikingerne, da hun skulle lægge en strategi mod højspændingsledningerne: "Alle sætninger blev så lange, men jeg ved fra eddadigtet 'Den højeste tale', at bogstavrim får ord og vendinger til at fæstne sig. Derfor gav vi os til at lede efter et ord der begyndte med 'm'. Sådan opstod ordet 'monstermaster'.
Var der nogen der sagde 'kødklister'.

Grundlæggende er det en historie om at bruge sproget kreativt - at opfinde et blended udtryk som rammer ind i "maven" på en norsk offentlighed. En teknisk konstruktion i form af stålmaster blandes med eventyrets forestillinger om et "monster" - altså et uhyre. Og så rammer den blendede forestilling ind i et nationalsymbol, et romantisk maleri som ifølge artiklen er lige så kendt og elsket som skagensmalernes billeder i Danmark: 'Brudefærden i Hadanger', malet af Hans Gude og Adolph Tidemann i 1848.
   Se bare her: Forestil dig dette landskab plastret til med højspændingsmaster og -ledninger: MONSTERMASTER!Der er jo ingen tvivl om at alle former for kampagner og propaganda som skal påvirke offentligheden, stort set altid bygger på blending - af konstruktionen af en fantasi der blander angstladede fordomme og virkelighed. Et aktuelt eksempel fra et andet broderland Sverige er Sverigedemokraternes valgvideo, som TV 4 ikke ville udsende - i første omgang.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar