Sider

fredag den 16. april 2010

Dronningens damptelefon, hvide huller, bakteriernes el-net, Løkkes flyvning gennem lavaskyen

De følgende eksempler på kreativ tænkning - i form af forskellige type blening-operationer i meget forskellig kontekst, er samlet i løbet af de sidste par dage:

1. Billedbladet jeg læste hos min tandlæge, bragte et stort fødselsdagsinterview med Dronning Margrethe. Intervieweren spurgte til hendes brug af moderne elektroniske komunkationsmidler som mail og mobiltelefon. Dronningen svarede at det brugte hun ikke, det havde hun tjenestefolk til. Hun holdt sig til "damptelefonen", sagde hun.
   Journalsten forstår ikke hvad hun mener, og dronningen forklarer at når man har begrebet dampradio, kan man vel også tale om damptelefon.
     Ordet dampradio er jo et udtryk der er et resultat af en tidligere metaforisk blending der trækker på to input-rum: et hvor damplokomotiver befinder sig og kan karakteriseres som gammeldags eller forældede i forhold til diesellokomotiver, og et andet og historisk senere rum et hvor radioen befinder sig og er ved at blive overhalet af tv. Det der overføres til det blendede rum hvor dampradioen optræder, har intet med damp at gøre, men det at noget er der er "gammeldags" eller  "forældet" på en lignende måde som damlokomotivet.
    Det eksisterende blendede udtryk dampradio indgår så som nyt input i dronningens mentale blender, hvor det andet input er at fastnettelefonen er ved at blive forældet af mobilen på en lignende måde: tankeoperationen resulterer i det nyskabte kreative output: damptelefon.
    Når journalisten tilsyneladende ikke forstår det, kan det meget vel være fordi hun slet ikke kender ordet og dets betydning, eller hvis hun kender det, ikke forstår "dampradio" som et resultat af en tidligere blending-operation.

2. I P1´s magasin om naturvidenskab, fortæller en kort telegramhistorie at man i den nyeste teori om universets stadig hastigere udvidelse nu har opstillet en teoretisk forklaring på det i form af "hvide huller". 
   For at forstå det skal man kende til et andet begreb: sorte huller. Et sort hul er en slags stjerne der har et tyngdefelt der er så stærkt at end ikke lys kan slippe ud. Selv udtrykket er jo et resultat af en metaforisk blending af et input: stjerne der er så tung at den suger alt til, herunder lys, og et andet input: et hul der er uden lys hvorfor man ikke kan se noget der kommes i det hul.
   Man mangler med de velkendte naturlove og deres udfoldelse i vores univers, at kunne forstå hvorfor universet udvider sig; der må være en kraft der er det modsatte af tyngdekraften og stærkere, men som man i øvrigt egentlig ikke ved noget om.
   Så siger Einsteins relativitetsteori (sådan forstod jeg det) at alle fysikkens fundamentale love, kræfter og fænomener har deres modsætning og er reversible som en teoretisk mulighed. Altså når man har stof, så har man anti-stof, når man har en partikel, så har man også en anti-partikel, etc. Derfor kan man så lave en teoretisk blending af "sorte huller" og "Einsteins teori" der skaber et nyt teoretisk-fysisk begreb: et hvidt hul - som er det modsatte af et sort hul. Og så får man pludselig mulighed for at se og forstå vores univers der stadig udvider sig hurtigere og hurtigere som et hvidt  hul  - et element i et andet univers på linie med sorte huller i vores - men med en kraft der arbejder modsat tyngdekraften.
   Jeg kender ret godt til teorien om og forståelsen af hvad "sorte huller" er i verdensrummet, så min reaktion mens jeg sad der og kørte bil, var: Vores univers som et "hvidt hul" - ja, det er klart!

3. I samme radiomagasin var hovedhistorien en epokegørende opdagelse gjort af nogle yngre forskere ved Århus Universitet.
   Udgangspunktet var at man ved at undersøge processerne i den øverste del af et mudderlag i Århusbugten havde stødt på noget uforklarligt: I forbindelse med bakterier aller øverst i mudderet skete der kemisk-biologiske processer som omsatte ilt (=ilt forsvinder), og 2 cm længere ned i mudderet sket der processer som omsatte svovlbrinte (=svovlbrinte forsvinder). Denne sidste omsætning forudsatte at der var ilt tilstede de 2 cm nede i det umiddelbare bakterielle nærmiljø. Men det var der ikke!
   Det var med andre ord en gåde (jfr. min tidligere blog om gåder): en omsætning der forudsatte ilt, men der var ikke ilt tilstede.
   De to rumligt adskilte omsætning-processer indebærer, ifølge alt hvad man ved, at der blev afgivet elektroner som led i den ene proces, og at der blev tilført elektroner som led i den anden.
   Så kom ideen til en af forskerne en sen aften: Iagttagelserne i lyset af den viden man havde, måtte betyde at der var en slags el-ledninger i mudderet der forbandt de iltomsættende bakterier i overfladen, med de svovlomsættende bakterier 2 cm længere nede. Altså en hypotese om at bakterier samarbejdede om at skabe og bruge et fælles nano-el-net som de sammen havde en overlevelsesfordel af.
   Problemet var at et sådant el-ledningsnet i mudder havde man intet som helst kendskab til.
   Efterfølgende undersøgelser viste at hypotesen holdt stik! En epokegørende opdagelse var gjort. Og den fremkom altså ved kreativ tænkning i form af den type mentale blending-operationer som jeg tidligere har beskrevet kendetegner gådegætning.

4. Politiken idag har historien om at et vulkanudbrud på Island har sendt en stor askesky ned over luftrummet i Nord- og Mellemeuropa. Askeskyen har bevirket aflysning og forbud mod al flyvning i mindst et døgn fordi man risikerer at asken trænger ind i jetmotorernes turbiner og stopper dem, og "sandblæser" cockpittets  vinduer så piloterne ikke kan se ud og lande.
   Den kreative politik-analytiker Peter Mogensen der har antennerne ude efter friske metaforer, overtager dette nye og konceptuelle rum og bruger det i en metaforisk blending-operation i sin kommentar på modsatte side af avisen: Rubrikken er "Lars Løkke skal bruge ny strategi". Peter Mogensen konstaterer indledningsvis at opinionstallene for Lykke Rasmussen er så lave at man skal helt tilbage til 1993 for at finde tilsvarende (=en blending af et tal et nutidig rum med et lignende tal i fortidigt for give en målestok til tallet i det blendede rum).
   Derefter følger dette tekstafsnit:
Det er helt unødvendigt at nævne, at der i samme friske måling er tordnende flertal til den røde blok. Sagt lige ud: Thorning-Schmidt står i den grad til at afløse Løkke, og hans regering ligner et fly som har fløjet meget længe gennem en islandsk ´lavasky`.
Slutningen på dette citat "hans regering ligner et fly som har fløjet meget længe gennem en islandsk ´lavasky´", er jo en metaforisk blending hvor egenskaber fra det helt aktuelle nyhedsrum der beskriver nogle af de konsekvenser der kan være for flyvemaskiner der flyver igennem askeskyen, blendes med et fremtidigt politisk rum hvori Løkke Rasmussen skal i kampvalg med Thorning-Schmidt. Mere detaljereret: i det blendede konceptuelle rum overføres egenskaber fra "flymotorer der stopper", "vinduer der bliver uigennemsigtige", "piloter som ikke kan se og lande", og "fly der styrter ned", til egenskaber ved et politisk fremtidsscenario for Lykke Rasmussen og udsigterne til at han kan vinde næste valgkamp og valg: "det ser sort ud", "han har mistet styringen", "det bliver en katastrofe".
   Når han skriver at "det er helt unødvendigt at nævne...", så har han også gang i blenderene: et imaginært rum hvor dummernikkerne sidder som ikke kan gennemskue konsekvenserne af meningsmålingen for Thorning-Schmidt, og som derfor skal have dem skåret ud i pap, og et andet faktivt rum som han deler med de faktiske og naturligvis meget intelligente læsere, og som ikke har nødig at få konsekvenserne penslet ud.
   Peter Mogensen har virkelg været i den kreative hoppgynge her.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar