Sider

søndag den 13. maj 2012

Hvad har Bob Dylan og firmaet 3M til fælles? - Conceptual blending - ifølge Jonah Lehrer

Jeg er igang med at læse en bog af en forfatter som klart er en soulmate. Det er min navnebror Peter Bro som i en anmeldelse på AHA-heder.dk anmeldte den. Og jeg bestilte den med det samme.
   Titlen: "IMAGINE - How Creativity Works. Forfatteren: Jonah Lehrer.

De første kapitler fortæller om mange af de samme ting som jeg har skrevet om på denne blog. Og forfatteren har gået samme vej. Fundet videnskabelige undersøgeler inden for kognitiv psykologi og neuroscience der belyser kreativitetens mekanismer fra forskellige vinkler.
  Kvaliteten som han deler med en række andre amerikanske og engelske forfattere, er ikke mindst de eksempler han illustrerer de forskellige pointer med. 
   Helt afgørende er det at han opdeler fænomenet kreativitet i en række adskilte - og til dels modsat rettede - mentale processer. Og gennemgår dem - kapitel for kapitel
  Og så deler han dem i to hovedgrupper - dem der er knyttet til individet - og dermed hjernen, psyken, kroppen. Og dem der er knyttet til interaktion mellem individder i forskellige sammenhænge.
  Det sidste er noget jeg stort set ikke har fokuseret på i denne blog. Så det kan læsningen af Lehrers bog nu give anledning til.

Lehrer fortæller blandt andet at forud for aha-oplevelser - moments of insight - går der altid har en oplevelse af frustration - over at venstre hjernehalvdel ikke kan løse opgaven. Og at aha-oplevelsen - åbenbaringen - tilsyneladende udspringer af et skift til neurale processer i højre hjernehalvdel. 
   Ligesom forståelse af metaforer, at finde vej på et kort, fornøjelsen ved vittigheder og gåder, fortolkning af malerier, også alle synes at afhænge af højre hjernehalvdels - sprogløse og ubevidste - kognitive arbejde.  
  Og Lehrer refererer at umiddelbart før oplevlesen af "insight" - sker der en udladning af gamma-bølger som stammer fra den del af hjernen som forkortet kaldes aSTG - anterior superior temporal gyrys - lokaliseret i højre hjernehalvdel lige over øret.
   Det herlige her er at Lehrer i forlængelse af denne neuroscience-opdagelse, bruger begrebet blending i en analyse af en genial sang af Bob Dylan: "Like a Rolling Stone" - hvis fødselshistorie har karakter af et mentalt eksplosivt udbrud af en aha-oplevelse. 


Her følger teksten til første vers af sangen
Once upon a time you dressed so fine,
Threw the bums a dime in your prime, didn't you ?
People'd call, say, "Beware doll, you're bound to fall,"
You thought they were all a’kiddin' you.
You used to laugh about
Everybody that was hangin' out.
Now you don't talk so loud,
Now you don't seem so proud,
About having to be scrounging your next meal.
How does it feel ?
How does it feel ?
To be without a home ?
Like a complete unknown ?
Like a rolling stone ?
Lehrer opfinder begrebet "mental blender" som metafor til at beskrive den bagvedliggende kreative proces:
Listing to these ambigious lyrics we can hear his mental blender at work as he effortlessly mixes together scraps of Athur Rimbaud, fellini, Bertolt Brecht, and Robert Johnson. There is som e Delta blues and "La Bamba" but also plenty of Beat poetry, Ledbetter, and the Beatles. The song is modernist and premodern, avnt-garde and country-western.
I et tidligt indlæg på denne blog har jeg opfundet og brugt en helt tilsvarende metafor: "kreativitetens mentale stavblender". En soulmate, all right.
   Lehrer beskriver sangens fødsel i Bob Dylans hjerne sådan:
It took only a af few seconsds before a mental block became af work of art; a season of creativ despair gave way to some of the most inspired music of Dylan´s career.
Concptual blending, forklarer Lehrer videre, kan i særligt kreative virksomheder  være noget man bevidst stimulerer ved at sætte folk sammen med forskellige faglig baggrund. Eller ved jobrotation. En af de cases Lehrer udfolder over mange sider og ud fra mange vinkler er virksoheden 3M der er kendt for bl.a. at have opfundet og udviklet scotch tape.
In fact, 3M takes conceputal blending so seriously that i regularly rotates its engineers, moving the from division to division. (...) If a product line is suffering from a shortage of new ideas, 3M will often bring in an entirelys new team of engineers, sourced fro all over th company. "Our goal is to have people switch problems every foru to six years," Wendling says. "We want ensure that our good ideas are always circulating."
   The benefit of such circulation is that it increases conceptual blending, allowing people to look at their most frustrating problems frem a fresh perspectiv.
Wendling er chef for 3M´s researchafdeling, og Lehrer har interviewet ham intensivt om deres kreativitetsstimulerende politikker. Wendling forklarer om firmaets særlige "flexible attention policy":
Instead of insisting constant concentration - requiring every employee to focus on his or her work for eight hours a day - 3M encourages people to make time for activities tht at first glance might seem unproductiv. Are you struggling with a difficult tecknical problem? Take a walk across campus. Are you stuck  on a challenge that seems ipossible? Lie down on a couch by a sunny window. Daydrea. Play a game of pinball.
Jeg fortsætter med at refererer og kommenterer Johnah Lehrers bog i senere indlæg. 

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar