Sider

lørdag den 4. februar 2012

Pigcity og Grantoftegaard - eksempler på blendede ideer til nye virksomheder

Den forgangne uge har denne blog rundet 30.000 visninger siden jeg begyndte for 1 år og 10 måneder siden. Det er faktisk lidt overvældende, selv om man naturligvis ikke ved om alle dem der hitter og læser, og hvor meget.
   Noget af det der satte mig igang var at jeg havde læst et par bøger inden for mit gamle fagområde: lingvistik og sprogvidenskab: En bog om konceptuel metaforteori: Metphors We Live By - af Lakoff og Johson, og en bog om conceptual blending: The Way We Think - af Fauconier og Turner.
  Og det gav ny stimulans til min livslange optagethed af fænomenet kreativitet, kreativ tænkning, kreative pesonligheder.

Og nu må jeg så lige genoplive det med blending - foranlediget af en opgave på tv-tilrettelæggeruddannelsen jeg har været censor for, og af nogle indslag i P1 Morgen i sidste ug - med den glimrende studievært Anders Bech Jessen som drivkraft, virkede det som.
   De knytter begge an til et indlæg jeg tidligere skrev om arkitektfirmaet BIG  og arkiteken Bjarke Ingels, der for et års tid siden havde udtænkt en kreativ arkitekt-ide til et nyt kraft-varmeværk i København. Byggeriet skulle både være et kraft-varmeværk og en skibakke midt inde i storbyen. I samme byggeri. To ting som jo ellers i den grad befinder sig i markant adskilte mentale og konceptuelle rum. Her tænkt sammen.

Men hvad med et kæmpestort tomatgartneri og en stor svinestald. Kan man "blende" det? Umiddelbart nej. Jo, lidt. Hvis gyllen umiddelbart kan bruges som gødning i et tomatgartneri. Men svin i store mængder leverer ikke bare gylle, men også en masse spilvarme. Og et tomatgartneri kræver en masse energi til opvarmning fordi de tomatdyrkning er meget varmekrævende - og slet ikke hører til i Danmark - eller for den sags skyld i Holland og andre nordlige lande.

Men se bare her. Et projekt hvor man planlægger at bygge et tomatgartneri oven på en svinestald. Projektet har navnet "Pigcity":

Læs mere om " her:


Økologisk landbrug har svært ved at konkurrerer på prisen med det gødnings- og pesticid-intensive landbrug som dominerer i Danmark. Det kræver mere arbejdskraft af den slags som de fleste dansker ikke gider. Fysisk arbejde i stald og mark.
   Danmark har ca. 800.000 mennesker på overførselsindkomst. En del af dem både kan og vil gerne arbejde, men arbejdsmarkedet kan ikke bruge dem fordi de er for uudannede og for svage på forskellige områder. Og det går ud over deres selvværd og identitetsoplevelse, så de bare bliver svagere og svagere og kommer længere og længere væk fra arbejdsmarkedet:
   Men hvis nu staten gav nogle økologiske landbrug penge for at ansætte en del af disse som medarbejdere. Så det ikke ville belaste økonomien og så disse landbrug blev konkurrencedygtige med det intensive ikke-økologiske.
   Et Colubusæg. Og dette finde eksempel på konceptuel blending, er der faktisk nu virksomheder som prøver af som en ide.Den officielle betegnelsen er: "social-økonomiske" virksomheder.
   Se bare her: "Grantoftegaard" som er nomineret til "den socialøkonomiske årspris":


Fonden Grantoftegaard

  
Grantoftegaard har siden 1991 løst opgaver indenfor beskæftigelse, uddannelse og miljøvenlig naturpleje.  Ballerup Kommune stiftede i 2001 "Fonden Grantoftegaard", som på almindelige markedsvilkår fortsætter udviklingen af moderne økologisk landbrugsproduktion med fokus på grundvandsbeskyttelse. Fortsat skal landbruget både danne fundament og ramme om den sociale og uddannelsesmæssige virksomhed og fremstår i dag som en selvstændig socialøkonomisk virksomhed, med stor erfaring i at kombinere produktiv virksomhed med sociale formål.

Grantoftegaards sociale virksomhed


På Grantoftegaard arbejder vi med fokus på udviklingen af de menneskelige ressourcer som nøglen til succes for vores deltagere, og dermed for vores økologiske virksomhed.
   På arbejdspladsen indgår alle i et ligeværdigt forhold for at fremme et fordomsfrit arbejdsmiljø. Kulturen på vores arbejdsplads giver positiv genklang i virk-somheden som en åben og besøgsvenlig attraktion.
   Aktiviteterne fordeler sig på forskellige produktions-områder, som spænder over flere faglige felter: markbrug, naturpleje, dyrehold, grønsager, gårdbutik, traktørsted, kaperkørsel og kantine. Bredden i produktionen sikrer større valgmuligheder for og motivation af den enkelte deltager.
   Vi har erfaring med udvikling af særlige uddannelses- og aktiveringstilbud, som er tilpasset de lediges behov samt arbejdsmarkedets vekslende krav
Se mere her:

Begge projekter - Pigcity og Grantoftegaard - er jo smukke eksempler på moderne kreativ tænkning. Ligesom en række af Bjarne Ingels arkitekt-ideer. Og giver håb om at vores samfund trods alt har mulighed for at overleve ved at finde på  konceptuelt grænseoverskridende  kreative løsninger.
   
Du kan læse mere om blending inden for forskellige socialøkonomiske domæner i samfundet i det følgende indlæg: psykiatri og pædagogik.

(fortsæt til næste indlæg)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar