Sider

mandag den 2. maj 2011

Citater om kreativitet - og om ideer - og om metaforer i fortællngens form

Citater, ordsprog, bon mot´er, grafittier, slogans, aforismer, lignelser, bevingede ord, fabler - er alle "litterære kortformer" - velegnede til at give sandheder og erfaringer videre - i en form som er til at huske. Ofte indeholder de paradokser, ofte er de ironiske. 
   Er de gode, udløser de en aha-oplevelse. Her er nogle citater om kreativitet: 
• Politik er det muliges kunst, kreativitet det umuliges kunst (Ben Okri)
• Kreativitet er utilfredshed/frustration oversat til kunst (Eric Hoffer)
• Kreativitetens hovedfjende er sund fornuft (Pablo Picasso)
• Enhver kreativ handling er først og fremmest en destruktiv handling (Pablo Picasso)
• Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser hvor sangere og dansere blomstrer (Warren G. Bennis)
• Kreativitet kommer af ingenting (Gertrude Stein)
Nettet er en guldgrube hvis man skal finde citater - quotes - om et tema som fx kreativitet. Og de her jeg lige har citeret, er nogle som jeg "høstede" for et par år siden til at kvikke lidt op på mine powerpoint-slides til mit oplæg om kreativitet for de journlaiststuderende. 
   Hver af dem rammer jo faktisk i en enkelt sætning ind i kernen af begrebet kreativitet: at kreativitet står i modsætning til logik og fornuft (jfr. de to hjernehalvdele), at kreativitet aktiveres af frustrationer ("vrede"), at destruktion kan være en nødvendighed for at kreativiteten kan blomstre, at kreativitet også er noget man som leder kan fremme hos andre, og at kreativitet for en stor del indebærer processer i det kognitivt ubevidste.

Et af de centrale begreber i forbindelse med temaet kreativitet, er ideer. Det at få nye og gode ideer er formålet med bevidst at fremme kreative processer:
• En ide som ikke er risikabel, er ikke værd at kalde en ide (Oscar Wilde)
• Brug altid den bedste ide først (Poul Nesgaard)
• Gode ideer skal ikke blot have vinger, de skal også have et landingsstel (anonym)
• Mange afviser en ide, bare fordi det ikke er deres egen (Louis Buñuel)
• Mine bedste ideer får jeg under morgenbarberingen. Jeg konkluderer heraf at folk med skæg ikke har mange ideer (Dennis Gabor)
• Vi ved ikke hvem der opdagede vand, men vi kan være sikker på det ikke var en fisk (anonym)
• Midt i vanskelighederne ligger mulighederne (Albert Einstein)
• Jo mere du træner, jo heldigere bliver du (Peter Schmeichel)
• Får du en fuglelort i hovedet, så tænk positivt, og vær glad for at en ko ikke kan flyve (anonym)
Gode ideer er flygtige og skal behandles med varsomhed. Gode ideer udspringer af konflikter og realiseres næsten altid under modstand. Gode ideer kan ikke fremtvinges, men kommer som en gave hvis man er heldig. Gode ideer kommer af fremmedgørelse i forhold til det alt for velkendte. Gode ideer forudsætte at du er positiv og optimistisk, pessimisme er døden for gode ideer.

Jeg kom i tanker om mine powerpoint-slides, ved at læse et af kapitlerne i bogen "I is an Other" af James Geary, som jeg tidligere har fortalt om. Kapitlet har titlen "Metaphor and Parables and Proverbs" - og undertitle "Mighty Darn Good Lies".
   Jeg fik en aha-oplevelser her, fordi han kobler lignelser, ordsprog, fabler og allegorier sammen med metaforer. Han siger fx at "parables are narrated metaphors; they place af fictional story by the side of a fact of life". En lignelse er en metafor i story-form, siger han altså. Det er belærende fortællinger.
 
Han refererer til "neuroimaging studies", som er den empiriske forskning som eksperimentelt forsøger at visualiserer hvad der foregår i hjernen ved en vifte at målemetoder.
   Han fortæller at disse studier viser at praktisk indlæring faktisk finder sted når vi læser eller får fortalt  en "belærende historie". Fordi...
When we read at story, our brains plot everything that´s going on, from the characters' physical locations in space to their interactions with their objects in the environments to their pursuit of various psychological and emotional goals. Many of the brain areas active while reading are also active when we actually take part in or observe similar siutaitons in real life. The regions involved in  processing goal-directed activity ande the manipulation of objects, for example, are at work during both fictional and factual encounters. Just as we understand metaphors by mentally simulting what they describe, we understand stories by imaginatively acting them out in our minds. Stories are rehearsels for real life.
Efter at have slået fast at en lang række lignelser, fabler, allegorier og ordsprog er en slag metaforer i fortællingens form,  så bruger han metaforteoriens skelnen mellem "source" og "target" til at stille spørgmsålet hvad er "target" hvis disse fortællinger er "source"?
   I en almindelig metafor er det som regel helt klar hvad der er hvad: Vi skal se og forstå "target" gennem den optik som leveres af "source". Det metaforiske udsagn: "Forelskelse er en sygdom." - betyder at vi skal forstå og tænke på "forelskelse" som havende nogle af de samme egenskaber som kendetegner en "sygdom".
   Amerikanerne ville sige at "falling in love" (= "target") is understood in terms of "being ill" (= "source"). Med den metaforiske sætning sker der en "mapping" fra den fysiske sygdoms domæn til kærligheds-følelsens domæne. 
But parables and proverbs are all source and no target. There is no explicit link between the events described and the meaning ascribed. There is not the slightest clue in either parables or proverbs as to their ultimate significance, yet we imediatly understand what they mean.
Hvad er fx "target" for Æsops dyrefabler, eller for Jesus lignelser? - kunne man spørger i forlængelse heraf.
   Svaret blæser ikke i vinden: Det er dig selv, det er dine egne værdier, din egen moralske verden som du får mulighed for at anskue gennem fablens eller lignelsens optik. Der sker en metaforisk "mapping" fra den fiktive virkeligheds domæne (fx dyrenes verden hos Æsop) til din faktiske subjektive virkeligheds domæne.  

Og jeg bliver lidt glad for min egen gamle metafor for en metafor: "et overføringsbillede". Lignelser, fabler, allegorier kunne man så kalde "overføringshistorier".

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar