Sider

torsdag den 2. september 2010

"Musikvold" - blending af vold og musik

På Information Kultur&Debat-sider den 31. august bliver jeg ved den første overblikskanning fanget af ordet "musikvold" - som står som en slags "tag"-rubrik til en længere artikel.
   Der er klart tale om et blended udtryk - skabt af input fra to meget forskellige konceptuelle rum: et rum med "musik" som jo normalt forbindes med glæde og samvær og skønhed, og et andet rum der indeholder "vold" som er et menneskeligt natside-ord der refererer til noget der er negativt og moralsk problematisk. Så de to ord og deres modsvarende mentale rum er blended  via ordet "musikvold" ved en kreativ grænseoverskridende tankeproces der sammenfatter et nyt fænomen. Og præcis derfor vækker interesse og nysgerrighed i optakten til en artikel .
    Artiklen er skrevet af Ralf Christensen, og rubrikken er også udtryk for blending: "Guantanmos greatest hits": Et musik-input-rum og et fange-fængsel-input-rum blandes i rubrikkens tekst - mentale rum som i en konventionel forestillingsverden intet har med hinanden at gøre. (Og dog: Jailhouse-rock og Johnny Cash i San Quintin-fængslet).
   Avishistorien her handler om en udgivelse på nettet af 60 musiknumre som dokumenteret er blevet brugt til psykisk tortur af Guantanamo-fanger. Se http://www.mahalo.com/guantanamo-torture-playlist.
   Hvad kreativt ligger der i det?

Problemet for torturbødler er at tortur af fanger er forbudt og strafbart i følge internationale konventioner. Og at fysisk tortur sætter fysiske mærker, spor og ar som siden kan bruges som bevis og dokumentation. Derfor forsøger kreative torturbødler at finde på midler og metoder som ikke kan spores. Et af dem er at spille ekstremt høj musik - lige under grænsen til at trommehinden sprænger - og spille det i lang tid for fanger som skal afhøres, så det ud over at være pinefuldt for øret også forhindrer dem i at sove.
   Den torturform har dokumenteret været brugt over for Guantanamofanger. Den har også en navn: søvndeprivation - konsekvenserne af det kender alle nybagte forældre til.

Man kan også sige at der dermed er tale om et i øvrigt velkendt fænomen: at man bruger musik til at skræmme og nedbryde den psykiske moral hos fjender. Biblen har historien om Jerikos mure som blev væltet af den rædsomme tuden fra bukkehorn og kampråb. Og enhver der har hørt skotsk sækkepibemusik, forstår også hvor nedbrydende det har været for psyken og moralen hos den skotske hærs fjender at skulle møde skotske soldater i felten til disse jammerlige og enervende toner.
   I øvrigt har søvndeprivation også - sjovt nok - en helende effekt på depressive tilstande.

Og jeg associerer lige videre. Tv-dokumentaristen Poul Martinsen har i flere af sine programmer i 70-erne lavet eksperimenter med en anden torturform: sensorisk deprivation: "Det isolerede menneske" (1969) og "Isolation" (1979). Eksperimenterne går ud på at forsøgspersonerne får bind for øjnene, og lukkes ind i et helt lydisoleret rum. Efter et stykke tid (nogle få timer) under disse vilkår oplever mange hallucinationer, bl.a. i form af stemmer. Og angst og tankeforstyrrelser. Martinsen bruget eksperimenterne til at dokumenter en samfundskritik og en kritik af en fængselspraksis hvor Danmark skiller sig markant ud.
   Den amerikanske hær (og sikkert også den russiske) eksperimenterede allerede med sensorisk deprivation som en form for hjernevask under Den kolde krig i 50-erne og 60-erne.

Dansk fængslingspraksis tillader isolation af fanger i længere tid end i de fleste andre retssamfund. Og vores land er på grund af lovgivningen på området, flere gange blevet indklaget for Menneskerettighedsdomstolen - i princippet anklaget for at udsætte fanger der er isolationsfængslede i længere tid, for mentalt invaliderende tortur.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar