Sider

mandag den 29. marts 2010

Den (særligt) kreative personlighed

I faglitteraturen og på nettet hvor der skrives om kreativitet - specielt den psykologisk orienterede - finder man begrebet "den (særligt) kreative personlighed". I en række punkter (10-12) oplistes de psykiske og mentale personlighedstræk som samlet udgør de nogenlunde fælles kendetegn for udpræget kreative personer. Listerne er ikke helt identiske, men de indkredser og profilerer stort set det samme register af egenskaber.
   Jeg har sammenfattet dem i denne liste:
 • Er selvsikker og stolt, men samtidig ofte ydmyg og naget af tvivl om eget selvværd
 • Kombinerer og veksler mellem ekstroverte og introverte handlemønstre
 • Er rimeligt intelligent, men samtidig ofte naiv og gennemskuer ikke så let uærlighed og manipulation
 • Kombinerer lyst til leg og eksperimenter med en høj grad af selvdisciplin
 • Accepterer rod og uorden, og sætter pris på udfordringer der ligger i tvetydigheder og kompleksitet
 • Er passioneret – grænsende til det hensynsløse – under arbejdet på at realisere en vision
 • Er ambitiøs og stræber efter fjerne og tilsyneladende uopnåeligt mål – ofte uden hensyn til personlige omkostninger
 • Er noget af en enspænder, forstyrrende nysgerrig og accepterer ikke gerne standardtankegange og konventionelle løsninger
 • Er gennemgående meget kritisk over for sig selv og andre, men også meget sårbar over for kritik fra andre
 • Er ikke bange for at tage en risiko og har lyst til at gå på opdagelse i ukendt terræn – både mentalt og fysisk
 • Har behov for uafhængighed og er kritisk og oprørsk over for autoriteter
 • Har en udviklet æstetisk sans og følsomhed – og en lav æstetisk irritationstærskel
Jeg synes man kan sammenfatte det sådan: Den (særligt) kreative personlighed er typisk meget modsætningsfuld og har paradoksale træk og egenskaber – næsten som om det var to personer i et og samme menneske. Ying og Yang. Dr. Jekill og Mr. Hyde.

Den mand, Poul Martinsen, som jeg har interviewet i ca. 40 timer til min bog om hans liv og virke som tv-dokumentarist, viste sig nærmest at være en prototype på den kreative personlighed. Det synes jeg var interessant - og et vink med en vognstang om at det var noget jeg måtte gå videre med.
   Så ham vil jeg vende tilbage til gang på gang i de kommende blog-indlæg når en oplysende association viser sig.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar